VLPO011c První pomoc - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Roman Štoudek (cvičící)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martina Drahošová (cvičící)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Hrdý (cvičící)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kamil Hudáček (cvičící)
MUDr. Jan Hudec (cvičící)
MUDr. Miloš Chobola (cvičící)
MUDr. Kateřina Jedličková (cvičící)
MUDr. Milan Jelínek (cvičící)
MUDr. Tomáš Korbička (cvičící)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Lukeš (cvičící)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Slezák (cvičící)
MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Suk (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Robert Vach (cvičící)
MUDr. Katarína Zadražilová (cvičící)
MUDr. Michal Zimmer (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPO011c/01: každé sudé pondělí 13:30–15:10 N01063, L. Dadák
VLPO011c/02: každé sudé pondělí 13:00–14:40 N02214, J. Maláska
VLPO011c/03: každé liché úterý 14:40–16:20 N01063, L. Dadák
VLPO011c/04: každé sudé úterý 15:00–16:40 N02214, J. Maláska
VLPO011c/05: každou lichou středu 13:00–14:40 N02214, J. Maláska
VLPO011c/06: každou sudou středu 13:00–14:40 N02214, J. Maláska
VLPO011c/07: každé liché pondělí 13:30–15:10 N01063, L. Dadák
VLPO011c/08: každé liché pondělí 13:00–14:40 N02214, J. Maláska
VLPO011c/09: každý lichý čtvrtek 14:30–16:10 N01063, L. Dadák, M. Zimmer
VLPO011c/10: každý sudý čtvrtek 14:30–16:10 N01063, L. Dadák, K. Jedličková
VLPO011c/11: každou lichou středu 14:50–16:30 N02214, J. Maláska
VLPO011c/12: každou sudou středu 14:50–16:30 N02214, J. Maláska
VLPO011c/13: každé sudé úterý 13:00–14:40 N01063, L. Dadák
VLPO011c/14: každý sudý čtvrtek 8:00–9:40 N02214, J. Maláska
VLPO011c/15: každou lichou středu 13:00–14:40 N01063, L. Dadák, M. Jelínek
VLPO011c/16: každou sudou středu 13:00–14:40 N01063, L. Dadák, M. Jelínek
VLPO011c/17: každé sudé úterý 13:00–14:40 N02214, J. Maláska
VLPO011c/18: každé liché úterý 13:00–14:40 N01063, L. Dadák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
První pomoc je teoreticko - praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. Dále zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a naučit se základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmonální resuscitace.
Osnova
 • Kardiopulmonální resuscitace Posouzení situace, vyšetření zraněného, kontrola základních životních funkcí. Nedostatečné dýchání, zástava dýchání, neprůchodnost dýchacích cest, manévry a pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest, podpůrné dýchání, umělé dýchání. Zástava srdeční činnosti, zástava krevního oběhu, nepřímá masáž srdce, postup při resuscitaci jedním nebo dvěma zachránci, indikace k zahájení KPR, délka resuscitace, stabilizovaná poloha.
 • Kardiopulmonální resuscitace dětí. Odlišnosti KPR u dětí a novorozenců, její sekvence a délka. Některé náhlé poruchy zdraví u dětí.
 • Typy krvácení, stavění krvácení. Krvácení tepenné, žilní, vlásečnicové; tlakové body, tlakový obvaz, škrtidlo; krvácení z tělních otvorů, vnitřní krvácení; šok a protišoková opatření.
 • Typy ran. Drobná poranění, skalpující a ztrátová poranění, amputace, popáleniny, poranění hrudníku a břicha; obvazová technika.
 • Zlomeniny, úrazy kloubů a svalů. Druhy zlomenin, komplikace; imobilizace, fixace, technika dlahování; poranění axiálního skeletu, transport.
Literatura
  doporučená literatura
 • First aid : manual. 10th ed. London: Dorling Kindersley, 2014. 288 s. ISBN 9781409342007. info
  neurčeno
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004. 75 s. ISBN 8024706806. info
 • Příručka první pomoci. Edited by I. Svobodová, Translated by I. Dvořáček. Bratislava: Príroda, 1993. 222 s. ISBN 80-07-00416-5. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLPO011c!
Výukové metody
V rámci výuky první pomoci při praktických cvičeních využíváme modely, na kterých studenti získají praktické dovednosti v kardiopulmonální resuscitaci a primárním vyšetření nemocného. Výuka obvazové techniky je prováděna též prakticky.
Metody hodnocení
Praktická cvičení, jsou povinná. MCQ test, ve kterém je třeba správně odpovědět 75% otázek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.