VLPO011p První pomoc - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Hrdý (přednášející)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kamil Hudáček (přednášející)
MUDr. Jan Hudec (přednášející)
MUDr. Zdeněk Chvátal (přednášející)
MUDr. Milan Jelínek (přednášející)
MUDr. Mgr. Miroslav Jíra, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Korbička (přednášející)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Olga Smékalová (přednášející)
MUDr. Jan Stašek (přednášející)
MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Suk (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Robert Vach (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 18:00–18:50 B22/116 aula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění základním životním funkcím a jejich poruchám; osvojení si aktuálních postupů neodkladné resuscitace a laické první pomoci při úrazech a onemocněních.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést primární a sekundární vyšetření pacienta;
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dospělého;
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dítěte;
- poskytnout první pomoc u osoby v bezvědomí, při vědomí.
- komunikovat s pacientem při vědomí.
Osnova
 • Úvod do první pomoci. Bezpečnost zachránce. Přístup k postiženému. Řetězec přežití. Práva a povinnosti. Základní neodkladná resuscitace
 • AED, dušení, pomůcky, kvalita přežití.
 • Neodkladná resuscitace dětí, laryngitis, epiglotitis.
 • Poruchy vědomí, křečové stavy, mrtvice, komplikace cukrovky.
 • Krvácení včetně specifických situací.
 • Úraz hlavy (obličeje, oka, zubů), krku a páteře.
 • Úrazy hrudníku a břicha.
 • Úrazy končetin a pánve.
 • Šok – hypovolemický, anafylaktický,hemoragický.
 • Poškození teplem, chladem, el.proudem.
 • Tonutí, úrazy v přírodě (zvířata, blesky), oběšení
 • Běžné medicínské problémy (horečka, průjem, zvracení, bolesti břicha, hrudníku a hlavy, meningismus, astma).
 • Intoxikace, drogy, psychické poruchy.
Literatura
  povinná literatura
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Barry KLAASSEN. First aid manual : the Authorised Manual of St John Ambulance, St Andrew's First Aid and the British Red Cross. Revised 10th edition. London: DK, 2016. 288 stran. ISBN 9780241241233. info
  neurčeno
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Vivien J. ARMSTRONG. První pomoc : autorizovaná příručka organizací St John Ambulance, St Andrew's First Aid a British Red Cross. Translated by Petr Stříbrný. V Praze: Slovart, 2015. 288 stran. ISBN 9788073913861. info
 • First aid : manual. 10th ed. London: Dorling Kindersley, 2014. 288 s. ISBN 9781409342007. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLPO011p!
Výukové metody
Výuka je teoretická a probíhá formou přednášek. Hlavní výukovou pomůckou jsou prezentace v PPT a videosekvence.
Metody hodnocení
kolokvium = ústní zkouška Účast na přednáškách je povinná a součástí zkoušky jsou 2 teoretické otázky a praktické provedení kardiopulmonální resuscitace na modelu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.