VLPX042t Prázdninová praxe v ošetřovatelství

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 60 hodin (2 týdny). 1 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Hana Pinkavová
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLBF011p Biofyzika - přednáška && VLPO011p První pomoc - přednáška && VLLT0222s Základy lék. terminol. II -s
úspěšné absolvování předmětu VLPP3X1 Základy ošetřovatelství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět prázdninová praxe umožní studentům v době po absolvování preklinických předmětů první kontakt klinickým pracovištěm. - seznámení s činností všeobecné sestry na ošetřovací jednotce - seznámení s vedeném zdravotnické a očetřovatelské dokumentace - seznámení s realizací ošetřovatelského procesu a individuální ošetřovatelskou péčí - seznámení s aseptickými způsoby práce - seznámení s primární péčí
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu je schopen: - identifikovat a shrnout hlavní činnosti všeobecné sestry na lůžkové ošetřovací jednotce - orientuje se ve vedení zdravotnické a ošetřovatelské dokumentaci - dodržuje základní principy prevence infekcí - spolupracuje a komunikuje s nelékařskými pracovníky na ošetřovatelské jednotce - dodržuje aseptické postupy při ošetření nemocného
Osnova
 • realizace ošetřovatelského procesu a jeho hodnocení - uspokojování základních potřeb nemocného - odběry biologického materiálu na vyšetření - asistence u vybraných endoskopických vyšetření - sledování a záznam hodnot vitálních funkcí - seznámení s hodnotícími škálami - péče o imobilní nemocné - léčebná rehabilitace - aplikace léčiv - převazy ran - předoperační a pooperační péče - desinfekce a sterilizace
Literatura
  povinná literatura
 • KNECHTOVÁ, Zdeňka a Olga SUKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v intenzivní péči: kardiovaskulární aparát. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8789-7. info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II : speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 9788024734200. info
 • POKORNÁ, Andrea a Alena KOMÍNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 124 s. ISBN 9788021063310. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I : obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 9788024734194. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, Marie, Martina HUŠKOVÁ a Karel MATOUŠOVIC. Základy ošetřovatelství : pro studující lékařských fakult. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 272 s. ISBN 8024604779. info
  doporučená literatura
 • POKORNÁ, Andrea, Jana ŠTEFÁNKOVÁ a Romana MRÁZOVÁ. Dokumentování procesu péče o nemocné s nehojící se ránou. Diagnóza v ošetřovatelství, Praha: Promediamotion, s. r. o., 2013, IX, č. 1, s. 8-11. ISSN 1801-1349. info
 • JIRKOVSKÝ, Daniel a Marie HLAVÁČOVÁ. Ošetřovatelské postupy a intervence : učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Vyd. 1. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. 411 s. ISBN 9788087347133. info
 • SEIFERT, Bohumil. Primární péče. Praktické lékařství : výukový text pro studenty magisterského studia lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 156 s. ISBN 8024608839. info
 • OLŠOVSKÝ, Jindřich. Komplexní péče o nemocné diabetem. In Abstrakta Forum Medical. 1998. info
Výukové metody
individuální praxe v třísměnném provozu
Metody hodnocení
stáž, zápočet
Informace učitele
Povinnosti studentů a přehled činností se kterými se student má seznámit je uveden v náplni prázdninové praxe
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 2týdny během letních prázdnin.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 11. 2018 21:38, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému