VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 15. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (náhr. zkoušející)
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 20. 9. Čt 14:00–16:30 A11/114, Pá 21. 9. Pá 11:20–13:50 A11/114
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VLPY9X1p/VLA: Čt 20. 9. 12:00–14:30 A11/234, Pá 21. 9. 9:00–11:00 A11/234
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLNP081c Propedeut.v neurologii -cvič.
VLFA0722p Farmakologie II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu Psychiatrie - přednáška je teoretické seznámení s:

- Obecnými základy a posláním psychiatrie,
- Základním dělením duševních poruch,
- Etiologií duševních poruch,
- Základy sexuologie.

Jedná se o témata přednášek, které nejsou zahrnuty ve formě seminářů a kazuistik ve výuce Psychiatrie - cvičení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- schopen charakterizovat psychiatrii jako obor a její poslání;
- popsat dělení duševních poruch;
- popsat teorie o etiologii duševních poruch;
- definovat a popsat základní dělení pudů;
- popsat sexuologické poruchy (sexuální dysfunkce, poruchy;
pohlavní orientace, poruchy pohlavní identity)
Osnova
 • První přednáška: Úvod do psychiatrie;
 • Druhá přednáška: Sexuologie
Literatura
  povinná literatura
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
 • COWEN, Philip, Paul HARRISON a Tom BURNS. Shorter Oxford textobook of psychitry, sixth edition, 818 stran. ISBN 978-80-1996-0561-3
  doporučená literatura
 • HOSCHL, Cyril a Jan LIBIGER. Psychiatrie, 2. dopl. a opr. vyd. 2. vyd. Praha: TIGIS, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • STAHL, Stephen. Stahl´s essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical application. 4. vyd. New York: Cambridge University Press, 2013, 608 s. ISBN 978-1-107-68646-5
Výukové metody
Přednášky v prvním týdnu podzimního semestru - teoretická příprava
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška - ústní forma

Zkouška z Psychiatrie pro VL a VLA je ústní a skládá se ze 3 otázek:

A - Obecná psychiatrie
B - Speciální psychiatrie
C - Klinický management psychických poruch.
Navazující předměty
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
ČESKY:

Seznam otázek ke zkoušce najdete na: Http://psychiatrie.med.muni.cz (odkaz výuka)

Otázky ke zkoušce z psychiatrie a další výukové materiály, speciálně FAQ k otázkám typu C najdete na webu: http://psychiatrie.med.muni.cz, odkaz výuka.

Odpovědi na často kladené otázky k některým zkušebním okruhům je možno nalézt na stránce: http://psychiatrie.med.muni.cz (odkazy: Výuka - Pregraduální vzdělávání - rozvrhy, studijní literatura, FAQ).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Ustní zkouška se skládá ze 2 otázek. Otázky jsou k dispozici na http://psychiatrie.med.muni.cz, odkaz výuka a také na Spolku mediků.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Další informace najdete na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.