VLTL081 Sports Medicine

Faculty of Medicine
Spring 2009
Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Iva Tomášková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.
Department of Internal Cardiology Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.
Timetable
Thu 26. 2. to Thu 28. 5. Thu 15:00–16:40 KOM 200
Prerequisites
VSPF0622p Pathophysiol. II - lect. && VSPA0622p Pathology II - lecture && VSIP0622c Clin.exam.in int.med.-pract. && VLCP0622c Clin.exam. in surgery II
Studenti 4.-5. ročníku
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do tělovýchovného lékařství (koncepce, náplň, specializace, licence, vztah k ostatním oborům) (doc.MUDr.L.Hrazdira,CSc., doc.MUDr.J.Novotný,CSc.) 1.3.2007 2. Posuzování schopnosti k TV a sportu (preventivní tělovýchovně-lékařská prohlídka (smysl, obsah, organizace); zdravotní zabezpečení sportovní akce,rozsah, obsah, příprava, průběh, organizace; přehled limitujících faktorů sportovních aktivit) (MUDr.F.Jedlička, doc.MUDr.J.Novotný,CSc.) 8.3.2007 3.Sportovní antropologie (rozměry těla, složení, somatotyp, biologický věk, predikce výšky) (doc.MUDr.J.Novotný,CSc., MUDr.I.Tomášková) 15.3.2007 4. Metodika zátěžového vyšetřování ve sportovní medicíně (kardiorespirační a metabolická diagnostika v laboratoři a terénu, posuzování efektivity a řízení tréninku) (MUDr.F.Jedlička, MUDr.P.Homolka,PhD.) 22.3.2007 5. Význam pohybové aktivity pro zdraví člověka (patofyziologie tělesné zátěže, např. přetížení, přetrénování) (MUDr.I.Tomášková, MUDr.F.Jedlička) 29.3.2007 6. Kardiologická problematika sportující populace (riziko náhlé smrti u sportovců) (doc.MUDr.L.Elbl,CSc., MUDr.I.Tomášková) 5.4.2007 7. Sportovní ortopedie a traumatologie I (prim.MUDr.R.Moster,CSc., doc.MUDr.L.Hrazdira,CSc.) 12.4.2007 8. Sportovní ortopedie a traumatologie II (doc.MUDr.L.Hrazdira,CSc., prim.MUDr.R.Moster,CSc.) 19.4.2007 9. Léčebná rehabilitace ve sportovní medicíně (MUDr.J.Martínková, doc.MUDr.L.Hrazdira,CSc.) 26.4.2007 10. Antidopingová a farmakologická problematika ve sportu (MUDr.P.Homolka,PhD., MUDr.F.Jedlička) 3.5.2007 11. Výživa, výživové doplňky a pitný režim ve sportu (MUDr.I.Tomášková, doc.MUDr.L. Elbl,CSc.) 10.5.2007 12. Sportovní aktivita v souvislosti s různým věkem a pohlavím (doc.MUDr.J.Novotný,CSc.) 17.5.2007 13. Zdravotní problematika in- a outdoorových sportů (doc.MUDr.J.Novotný,CSc., MUDr.P.Homolka,CSc.) 24.5.2007 14. Závěr (doc.MUDr.L.Elbl,CSc., doc.MUDr.L.Hrazdíra,CSc., doc.MUDr.J.Novotný,CSc.) 31.5.2007
Literature
 • Meško a kol. Telovýchovnolekárske vademekum. SSTL, Bratislava 2005
 • Vilikus Z. a kol. Tělovýchovné lékařství. Universita Karlova, Praha 2004
 • Cinglová L. Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. Karolinum, Praha 2002
 • Novotný J. a kol. Kapitoly sportovní medicíny. Paido, Brno 2003
 • Kučera M. a kol. Sportovní medicína. Grada, Praha 1999
 • Placheta Z. a spol. Zátěžová funkční diagnostika v ambulantní a klinické praxi. Grada, Praha 1999
 • Časopis: Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca
 • Studijní materiály na internetu: www/fsps.muni.cz/~novotny
 • Harries M. et al. ABC of Sports Medicine. BMJ Books, London 2000
 • Kjaer M. et al. Textbook of Sports Medicine. Blackwell Publishing, Malden 2003
 • Peterson L et al. Sports Injuries. Martin Dunitz Ltd, London 2001
Assessment methods (in Czech)
Kolokvium
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2009, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2009/VLTL081