VLTZ0653 Teoretické základy klinické medicíny III - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2.5/0. 37.5. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Krtička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Lokaj, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
Jarmila Jelínková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
Ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (17,00 %), Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (28,00 %), II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (20,00 %), II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (8,00 %), Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (3,00 %), Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (20,00 %), Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta (4,00 %)
Rozvrh
St 16:00–18:30 B22/116 aula
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VLTZ0653/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLTZ0653/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VLTZ0552 Teoret.zákl.klinické med.II-s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento nově zavedený předmět si klade za cíl průřezově procvičit vybrané podstatné problémy klinické medicíny z pozice anatoma, embryologa, fyziologa, patologického fyziologa, patologa, mikrobiologa, imunologa a konečně příslušného klinika. Tak se koncepčně přiblížíme výukové strategii USMLE, Step 1.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- propojit patofyziologii jednotlivých podtypů diabetes mellitus s klinickou presentací této choroby, včetně výskytu možných komplikací a následné léčby diabetu.
- v základním rámci navrhnout diagnostické a terapeutické možnosti léčby diabetes mellitus.
- aplikovat patofyziologické principy u klinických projevů aterosklerózy.
- rámcově navrhnout diagnostické a terapeutické možnosti u ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhodě i ischemické choroby dolních končetin.
- aplikovat patofyziologické principy autoimunitních, hypersenzitivních a autoimunitních onemocnění v klinické praxi.
- rámcově navrhnout základní diagnostické a terapeutické možnosti u výše uvedených onemocnění.
- rozumět patofyziologické podstatě septického stavu a bude se orientovat v klinické manifestaci sepse s ohledem na základní možnosti diagnostiky a léčby.
Osnova
  • 5/6 Diabetes mellitus - garant prof. Kaňková I. Prezentace a rozbor typického případu – 60 min- diabetolog II. Principy diagnostiky DM – FPG, oGTT, náhodná glykemie, glukosurie, C-peptid, pokročilé metody (clamp, genetika HLA aj.) a ostatních komponent metabolického syndromu, screeningové programy (např. GDM) – 60 min - diabetolog III. Co vede k výše uvedeným abnormalitám intermediárního metabolismu? Resp. proč takové laboratorní výsledky? – 90 min – patofyziolog IV. Jsou na tom všichni lidé exponovaní rizikovým faktorům prostředí stejně? epidemiologie DM; genetické vs. environmentální vlivy – 60 min – patofyziolog V. Principy léčby – 60 min - diabetolog VI. Diabetické komplikace a jejich screening Glukolipotoxicita jako podklad komplikací – 60 min - patofyziolog Diabetická retinopatie – 60 min - oftalmolog Neuropatie a diabetická noha - 60 min - neurolog Diabetická nefropatie – 90 min- patofyziolog, nefrolog
  • 6/6 Ateroskleroza - garant prof. Kaňková I. Prezentace a rozbor typického případu (dospělý s námahovou bolestí na hrudi, dosud nediagnostikovaný a neléčený hypertonik, kuřák, pro-aterogenní dyslipidemie) – 1 hod –kardiolog II. Principy diagnostiky aterosklerózy v konkrétním povodí a ICHS – 1 hod – kardiolog III. Co způsobuje bolest na hrudi? – 1,5 hod – prof. Kaňková IV. Ateroskleróza - etiologie a patogeneze – 1 hod – prof. Kaňková V. Interindividuální variabilita - rizikové faktory AS – 1,5 hod – klinický biochemik, prof. Kaňková VI. Funkční důsledky ICHS – 1 hod- kardiolog VII. Projevy AS v dalších lokalizacích – 1,5 hod- Cerebrovaskulární příhody – 1 hod - prof. Brázdil, prof. Bednařík; ICHDK- 0,5 hod- internista angiolog) VIII. Principy léčby – 1,5 hod- kardiolog, kardiochirurg, cévní chirurg
  • 7/6 Autoimunita a hypersenzitivita v klinické medicíně - garant prof. Litzman Infekce jako spouštěč autoimunitního postižení. Mechanismy rozvoje revmatické horečky a autoimunitní tyreoiditidy – 1 hod - prof. Thon Systémové autoimunitní choroby – revmatoidní artritida, systémový lupus erytematiodes, polymyoisitida. ANCA-pozitivní vaskulitidy. Patogeneze orgánových i systémových příznaků- 2 hod - Doc Němec Autoimunitní a imunokomplexové postižení ledvin. - 1 hod - Dr Svojanovský Autoimunitní postižení gastrointestinálního traktu. Patogeneze nespecifických střevních zánětů a celiakie. Význam genetických faktorů a střevní mikroflóry - 1 hod- Doc Zbořil Alergický pochod v rozvoji onemocnění hypersenzitivity I typu. Atopický fenotyp pacienta, vlivy vnější a vnitřní - 1 hod- Doc Rybníček Patogeneze astma bronchiale. 1 hod - Dr Hakl Alergická sezonní a celoroční rýma, patogeneze, spouštěcí faktory - 1 hod - Dr Chovancová Atopická dermatitida v dětství i dospělosti - 1 hod - prof. V. Vašků Patogeneze imunodeficitů podle postižené složky imunitního systému. Primární a sekundární imunodeficity v medicíně. Protilátkové imunodeficity. Deficity nespecifického imunitního systému - 2 hod- prof. Litzman
  • 8/6 Mikrobiální mikroflóra, vztah mikroorganizmus x makroorganizmus - garant dos. Růžička Sepse a bakteriémie, základní typy a etiologie a patogeneze. 1 hod- Doc Růžička (Mikrobiologický ústav LF MU a FN USA) Protimikrobiální imunita a její účast na patogenezi sepse - 1 hod - prof. Litzman (Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN USA) Patofyziologie septických stavů – 1 hod - prof. A. Vašků (Ústav patologické fyziologie LF MU) Sepse z pohledu klinického lékaře – intenzivisty - 1 hod - doc. Šrámek (Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FNUSA Mikrobiologická diagnostika infekcí dýchacích cest – praktické vyzkoušení mikrobiologických postupů, vč. odběru materiálu, kultivace a vyhodnocení výsledků. 3 hod., dr. Dvořáková-Heroldová (Mikrobiologický ústav LF MU a FN USA) Pneumonie z pohledu klinického lékaře – 1 hod., Prof. Skřičková (Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno) Normální mikroflóra gastrointestinálního traktu a její funkce - 1 hod - doc. Růžička (Mikrobiologický ústav LF MU a FN USA) Důsledky narušení normální mikroflóry gastrointestinálního traktu, klostridiová entrokolitida – 1 hod - dr. Tejkalová (Mikrobiologický ústav LF MU a FN USA)
Literatura
    doporučená literatura
  • SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Color atlas of pathophysiology. 3rd edition. Stuttgart: Thieme, 2016. x, 438. ISBN 9783131165534. info
  • PORTH, Carol. Essentials of pathophysiology : concepts of altered health states. Edited by Kathryn J. Gaspard - Kim A. Noble. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2010. xxiv, 1256. ISBN 9781451103182. info
  • DAMJANOV, Ivan. Pathophysiology. Illustrated by Matthew Chansky. 1st ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2009. vii, 464. ISBN 9781416002291. info
Výukové metody
Výuka bude probíhat metodou interaktivních seminářů, cvičení a přednášek.
Metody hodnocení
Po každém semestru proběhne přezkoušení formou písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.