VLVL101p Vnitřní lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (přednášející)
MUDr. Věra Olšovská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
MUDr. Yvona Pospíšilová (přednášející)
MUDr. Aleš Průcha (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Rozvrh
Po 28. 2. až Pá 20. 5. Po 14:00–16:00 B11/334
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && VLDM7X1p Diagn. zobrazovací metody - p && ( VLVL7X65c Vnitřní lékařství - blok 5 || VLVL9X65c Vnitřní lékařství - blok 5 ) && VSOT7X1c ORL && VLIN7X21 Infekční nemoci I - cvičení
Splněné prerekvizity. Teoretické znalosti z patologické anatomie, patologické fyziologie, farmakologie z problematiky týkající se bloku č. 3. Aktivní účast na seminářích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vybrané přednášky z nejdůležitější problematiky vnitřního lékařství
Osnova
 • Srdeční selhání
 • Echokardiografie
 • Léčba bradyarytmií, kardiostimulace
 • Akutní koronární syndrom
 • Fuknční poruchy GIT
 • Nefarmakologická léčba tachyarytmií
 • Chronický stres a kardiovaskulární nemoci
 • Léčba hypertenze za speciálních okolností
 • Jódem indukované tyreopatie
 • Terapie diabetes mellitus II. typu
 • Vředová choroba
 • Nespecifické záněty střeva
 • Genetika v arytmologii
 • Parenterální a enterální výživa
 • Metabolický syndrom
 • Diagnostika a léčba trombembolické nemoci
 • Zásady léčby průmyslových otrav
 • Pneumonie
 • Význam biorytmu ve vnitřním lékařství
 • Poruchy acidobazické rovnováhy
 • Ledviny a medikamentózní terapie vnitřních chorob
Literatura
 • Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
 • Souček M., et all: Vnitřní lékařství pro stomatology
 • Dítě Petr et all :Vnitřní lékařství Druhé,doplněné a přepracované vydání
 • Klener P. et all. Vnitřní lékařství Druhé doplněné vydání. Praha. Galén . 2006,
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Přednášky jsou výběrové, nepovinné.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.