VLVL101p Vnitřní lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
3.2/0/0. 48. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (přednášející)
MUDr. Věra Olšovská, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
MUDr. Yvona Pospíšilová (přednášející)
MUDr. Aleš Průcha (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. 13:00–16:30 A11/234, Út 19. 2. 12:00–15:30 014, St 20. 2. 12:00–15:30 014, Čt 21. 2. 12:00–15:30 A11/234, Pá 22. 2. 9:00–12:30 014
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VLVL101p/VLA: Po 18. 2. 8:00–13:40 KOM 409
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VSIP0622p Interní propedeutika II-předn. && VLDM7X1p Diagn. zobrazovací metody - př && ( VLVL7X65c Vnitřní lékařství - blok 5 || VLVL9X65c Vnitřní lékařství - blok 5 ) && VSOT7X1c ORL && VLIN7X21 Infekční nemoci I - cvičení
Splněné prerekvizity. Teoretické znalosti z patologické anatomie, patologické fyziologie, farmakologie z problematiky týkající se bloku č. 3. Aktivní účast na seminářích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Vybrané přednášky z nejdůležitější problematiky vnitřního lékařství
Výstupy z učení
Studenti získají aktuální komplexní poznatky z přednášené problematiky a doplní si potřebné informace k blokové seminární výuce Vnitřního lékařství.
Osnova
  • Srdeční selhání Echokardiografie Léčba bradyarytmií, kardiostimulace Akutní koronární syndrom Fuknční poruchy GIT Nefarmakologická léčba tachyarytmií Chronický stres a kardiovaskulární nemoci Léčba hypertenze za speciálních okolností Jódem indukované tyreopatie Terapie diabetes mellitus II. typu Vředová choroba Nespecifické záněty střeva Genetika v arytmologii Parenterální a enterální výživa Metabolický syndrom Diagnostika a léčba trombembolické nemoci Zásady léčby průmyslových otrav Pneumonie Význam biorytmu ve vnitřním lékařství Poruchy acidobazické rovnováhy Ledviny a medikamentózní terapie vnitřních chorob
Literatura
  • Souček M., et all: Vnitřní lékařství pro stomatology
  • Klener P. et all. Vnitřní lékařství Druhé doplněné vydání. Praha. Galén . 2006,
  • Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
  • 3. Češka R. a kol. Interna Praha, Triton 2015, p. 870, ISBN 978-80-7387-423-0
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
účast na přednáškách je dobrovolná.
Informace učitele
Přednášky probíhají v posluchárně KAMPUSu v Bohunicích a posluchárně 1. chirurgické kliniky FN u sv. Anny na Pekařské ul. The lectures are held in the lecture hall of CAMPUS in Bohunice and the lecture hall of the 1st Surgical Clinic of the Faculty of Medicine, Anny at Pekařská ul.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/VLVL101p