VSAG021 Moderní technologie pro analýzu genomu

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vojtěch Bystrý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Mančíková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Boris Tichý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen se orientovat v moderních molekulárně-biologických metodách a vysvětlit principy sekvenování nové generace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - aplikovat metodu CRISPR ve svém výzkumu - popsat princip sekvenování nové generace - navrhnout experiment s využitím sekvenování nové generace - analyzovat data získaná sekvenováním nové generace
Osnova
  • 1. CRISPR technologie - principy a využití 2. Sekvenování nové generace (NGS) – technologické aspekty různých NGS platforem 3. Příprava knihoven pro sekvenování nové generace 4. Metody pro analýzu nekódujících RNA – miRNA, lncRNA, příklady využití v onkologii 5. Analýza dat – bioinformatické přístupy a statistické metody hodnocení 6. Aplikace - Využití čipových a NGS technologií, design experimentů
Literatura
  • Koubková L, Vojtěšek B, Vyzula R. Next generation sequencing -  application in clinical practice. Klin Onkol. 2014;27 Suppl 1:S61-8.
Výukové metody
Teoretická příprava.
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.