VSAJ0521 English Language 2 I - practice

Faculty of Medicine
Autumn 2001
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ladislav Červený (seminar tutor)
PhDr. Anděla Kobylková (seminar tutor)
PhDr. Renata Prucklová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: Mgr. Ladislav Červený
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • MEDICAL ENGLISH. Syllabus.
 • 1st week: Registration for lessons.
 • 2nd week: UNIT 1: Human Body, Body Cavities. Grammar: Definite Article, Indefinite Article, Absence of Articles.
 • 3rd week: UNIT 1: Planes of the Body, Directional Terms; Exercises. Grammar: Basic Verbal Tenses (Simple and Continuous Forms). Conversation: Theme 1: Laboratory.
 • 4th week: UNIT 2: Skeletal System. Grammar: Word Order of the English Sentence, the Construction "there is".
 • 5th week: UNIT 2: Skull, Thorax. Grammar: Plural, much - many, little - few. Conversation: Theme 2: Hospital.
 • 6th week: UNIT 2: Spine, Extremities. Grammar: Modal Verbs, their Periphrastic Forms.
 • 7th week: UNIT 2: Muscular System, Pathological Conditions; Exercises. Grammar: Comparison of Adjectives and Adverbs. Conversation: Theme 3: Operating Theatre.
 • 8th week: UNIT 3: Cardiovascular System, Heart. Grammar: Personal, Interrogative, Demonstrative, and Replacive Pronouns.
 • 9th week: UNIT 3: Circulation of Blood, Pathological Conditions; Exercises. Grammar: Indefinite and Possessive Pronouns. Conversation: Theme 4: Operation.
 • 10th week: UNIT 4: Hematic System. Grammar: Relative Pronouns.
 • 11th week: UNIT 4: Lymphatic System, Pathological Conditions; Exercises. Grammar: Reflexive and Emphasising Pronouns. Conversation: Theme 5: Artificial Respiration.
 • 12th week: UNIT 5: Gastrointestinal System, Mouth Cavity, Pharynx, Esophagus, Stomach. Grammar: Passive Voice.
 • 13th week: UNIT 5: Small Intestine, Large Intestine. Grammar: Numerals, Dates, Telling the Time in English.
 • 14th week: UNIT 5: Pathological Conditions; Exercises. Grammar: Present Perfect Tense - Simple Form.
 • 15th week: Credit Test, Credit Acknowledgement.
Literature
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 pp. ISBN 80-210-1771-6. info
 • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky. 2. vyd. Voznice: Leda, 1994. 447 s. ISBN 8085927020. info
 • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky : klíč, slovník [Kollmannová, 1996]. 2. vyd. Voznice: Leda, 1996. 64 s. info
 • TOPILOVÁ, Věra. Anglicko-český/česko-anglický lékařský slovník. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 880 pp. ISBN 80-7169-284-0. info
 • MURRAY, Jonathan P. Anglicko-český lékařský terminologický slovník. 1. vyd. Jinočany: Nakladatelství a vydavatelství H & H, 1995. 341 pp. ISBN 80-85787-43-1. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2001, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2001/VSAJ0521