VSAJ0622 English Language 2 II - practice

Faculty of Medicine
Spring 2001
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Ladislav Červený (seminar tutor)
PhDr. Anděla Kobylková (seminar tutor)
PhDr. Renata Prucklová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: Mgr. Ladislav Červený
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • MEDICAL ENGLISH. Syllabus.
 • 1st week: Registration for lessons.
 • 2nd week: Revision of the subject matter from the autumn semester.
 • 3rd week: UNIT 6: Respiratory System, Pathological Conditions, Some Procedures; Exercises. Grammar: Present Perfect Tense - Continuous Form. Conversation: Theme 6: Wounds.
 • 4th week: UNIT 7: Integumentary System, Appendages of the Skin, Pathological Conditions, Some Procedures; Exercises. Grammar: Past Perfect Tense - Simple and Continuous Forms.
 • 5th week: UNIT 8: Urinary System, Pathological Conditions, Some Procedures. Grammar: Clauses of Purpose.
 • 6th week: UNIT 8: Urinary System: Exercises. Grammar: Transgressives. Conversation: Theme 7: Shock.
 • 7th week: UNIT 9: Endocrine System: Pituitary Gland, Thyroid Gland, Parathyroids. Grammar: Gerund.
 • 8th week: UNIT 9: Endocrine System: Adrenal Glands, Pancreas, Pineal Gland, Thymus. Grammar: Conditional Tenses: Present and Past.
 • 9th week: UNIT 9: Endocrine System: Pathological Conditions, Special Procedures; Exercises. Grammar: Adverbial Clauses of Condition. Conversation: Theme 8: Poisoning.
 • 10th week: UNIT 10: Nervous System: Brain. Grammar: Subject with Infinitive Construction, Object with Infinitive Construction.
 • 11th week: UNIT 10: Nervous System: Spinal Cord, Meninges, Pathological Conditions, Special Procedures; Exercises. Grammar: Reported Question. Conversation: Theme 9: Injuries to Bones, Joints, and Muscles.
 • 12th week: UNIT 11: Organs of Senses: Taste, Smell. Grammar: Sequence of Tenses, Part 1.
 • 13th week: UNIT 11: Organs of Senses: Sight, Hearing. Grammar: Sequence of Tenses, Part 2. Conversation: Theme 10: Burns.
 • 14th week: UNIT 11: Organs of Senses, Pathological Conditions, Some Procedures; Exercises. Grammar: Sequence of Tenses, Part 3.
 • 15th week: Revision Lesson, Credit Acknowledgement.
Literature
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 pp. ISBN 80-210-1771-6. info
 • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 447 pp. ISBN 80-85927-02-0. info
 • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky: klíč, slovník. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 64 pp. info
 • TOPILOVÁ, Věra. Anglicko-český/česko-anglický lékařský slovník. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 880 pp. ISBN 80-7169-284-0. info
 • MURRAY, Jonathan P. Anglicko-český lékařský terminologický slovník. 1. vyd. Jinočany: Nakladatelství a vydavatelství H & H, 1995. 341 pp. ISBN 80-85787-43-1. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena kolokviem (k), které má zpravidla pouze ústní část. K jeho složení se vyžaduje zápočet za jarní semestr, který je udělován na základě řádné docházky a aktivní účasti ve cvičeních.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: kredity B.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008.
 • Enrolment Statistics (Spring 2001, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2001/VSAJ0622