VSAN0232c Anatomie II - pitvy

Lékařská fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: -.
Vyučující
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Kopáčik (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc. (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Helena Veselá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSAN0232c/01: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 8:00–12:00 P01006/S106
VSAN0232c/02: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 8:00–12:00 P01006/S106
VSAN0232c/03: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 8:00–12:00 P01006/S106
VSAN0232c/04: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 8:00–12:00 P01006/S106
VSAN0232c/05: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 8:00–12:00 P01006/S106
VSAN0232c/06: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 8:00–12:00 P01006/S106
VSAN0232c/07: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 8:00–12:00 P01006/S106
VSAN0232c/08: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 8:00–12:00 P01006/S106
VSAN0232c/09: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 8:00–12:00 P01006/S106
VSAN0232c/10: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 13:00–17:00 P01006/S106
VSAN0232c/11: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 13:00–17:00 P01006/S106
VSAN0232c/12: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 13:00–17:00 P01006/S106
VSAN0232c/13: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 13:00–17:00 P01006/S106
VSAN0232c/14: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 13:00–17:00 P01006/S106
VSAN0232c/15: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 13:00–17:00 P01006/S106
VSAN0232c/16: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 13:00–17:00 P01006/S106
VSAN0232c/17: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 13:00–17:00 P01006/S106
VSAN0232c/18: Po 27. 5. až Pá 31. 5. každý pracovní den 13:00–17:00 P01006/S106
VSAN0232c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSAN0232c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSAN0232c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSAN0232c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSAN0232c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSAN0232c/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSAN0232c/36: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSAN0232c/37: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSAN0232c/38: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSAN0232c/39: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSAN0131s Anatomie I - seminář && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1)určit a popsat pomocí mezinárodně platné anatomické terminologie (P.N.A.) veškeré anatomické struktury (kosti, spojení kostí, svaly, cévy a nervy ) na horních i dolních končetinách a na zádech
2)identifikovat a vymezit jednotlivé topografické krajiny končetinách a zádech
3)prakticky demonstrovat veškeré anatomické útvary těchto studovaných krajin
4)posoudit vztahy jednotlivých anatomických struktur ve všech topografických oblastech končetin a zad, včetně uspořádání jednotlivých struktur od povrchových k hlubokým vrstvám
5)vytvořit za pomoci předepsaných pitevních postupů a nástrojů anatomický preparát některé ze studovaných krajin
6)zhodnotit normální topografické uspořádání studovaných oblastí lidského těla a odlišit abnormality.
Osnova
 • Pitva horní končetiny: regio deltoidea et scapularis, regio brachii anterior et posterior, regio antebrachii anterior et posterior, palma et dorsum manus.
 • Pitva dolní končetiny: regio glutea, regio femoris anterior et posterior, regio genus anterior et posterior, regio cruris anterior et posterior, planta et dorsum pedis.
 • Pitva zad: kožní řezy a preparace podkoží, svaly heterochtonní, systémy svalů autochtonních, páteřní kanál a jeho obsah.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŽLÁBEK, Karel. Pitevní cvičení z normální anatomie. 3., nezměněné. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 66 s. ISBN 978-80-210-5471-4. info
 • Sobotta atlas of human anatomy : head, neck, and neuroanatomy. Edited by Friedrich Paulsen - Jens Waschke, Translated by Thomas Klonisch - Sabi. 15th ed. München: Elsevier, Urban & Fischer, 2011. 370 s. ISBN 9780723437338. info
 • DRAKE, Richard L., Wayne VOGL, Adam W. M. MITCHELL a Henry GRAY. Gray's anatomy for students. Illustrated by Richard Tibbitts - Paul Richardson, Photo by Ansell Horn. 2nd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. xxv, 1103. ISBN 9780443069529. info
 • DUBOVÝ, Petr. Instructions for Anatomical Dissection Course. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 71 s. ISBN 978-80-210-4229-2. info
 • Atlas of anatomy : Latin nomenclature. Edited by Anne Marie Gilroy - Brian R. MacPherson - Lawrence M. Ross - Michael S. New York: Thieme Medical, 2009. xv, 656. ISBN 9781604060997. info
 • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by John T. Hansen, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 2005. [14], 542. ISBN 8024711532. info
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 119 s. ISBN 8072621793. info
 • PLATZER, Werner. Atlas topografické anatomie. Translated by Josef Stingl, Illustrated by Gerhard Spitzer. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 1996. viii, 290. ISBN 807169214X. info
  neurčeno
 • NETTER, Frank H. Atlas of human anatomy. 4th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2006. 548 color. ISBN 1416033858. info
Výukové metody
Anatomická pitva lidského těla.
Metody hodnocení
Absolvování předmětu je hodnoceno formou zápočtu. Podmínkou pro udělení zápočtu z pitevního cvičení je 100% účast a prokázání základních znalostí při zkoušení na závěr pitevního cvičení. Při nesplnění 100% účasti pro nemoc (nutné předložení lékařského potvrzení) proběhne náhrada pitevního cvičení v plném rozsahu ve 2. týdnu zkouškového období daného semestru. Výsledky zkoušení se započítávají do výsledků praktické části závěrečné zkoušky z anatomie. Student musí získat při zkoušení na závěr pitevního cvičení minimálně 6 z 10 bodů (E). Neúspěšný student bude přezkoušen v rámci závěrečné zkoušky z anatomie.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.