VSAT081 Základy antimikrobiální terapie

Lékařská fakulta
jaro 2005
Rozsah
5 x2 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Předpoklady
Do kursu by se měli hlásit pouze studenti s absolovanou výukou lékařské mikrobiologie s tím, že případná absence zkoušky není na závadu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět rozšiřuje nad rámec povinné výuky rozhled studentů v oblasti používání antimikrobiálních látek, mechanismů rezistence a praktického využití antibiotik v léčbě různých typů infekcí.
Osnova
  • 1. Úvod a rozdělení antibiotik (opakování z výuky klinické mikrobiologie) Rozdělení antimikrobiálních látek, pojem antibiotikum, primárně baktericidní a bakteriostatická antibiotika. Jednotlivé skupiny antibiotik podle chemické příbuznosti a mechanismu účinku. Betalaktamová antibiotika, peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy, polypeptidy, chinolony, aminoglykosidy, amfenikoly, tetracykliny, makrolidy (včetně azalidů a ketolidů), linkosamidy, sulfonamidy, glykopeptidy, ansamyciny, jiná a nezařazená antibiotika 2. Nejdůležitější faktory bakteriáoní rezistence, jejich význam, diagnostika, léčebné možnosti při jejich výskytu Přehled hlavních mechanismů rezistence. Rezistence na betalaktamová antibiotika: betalaktamázy, alterace PBP, snížení permeability. Betalaktamázy obecně, ESBL. MRSA a MRSCN. Rezistence na glykopeptidy, VRE, VISA a VRSA. Zmínka o dalších významných faktorech rezistence (k aminoglykosidům, k makrolidům zejména typ MLS u streptokoků a stafylokoků). Význam nozokomiálních kmenů vybavených faktory zvýšené rezistence, jejich surveillance a opatření při výskytu. (9. dubna) 3. Léčba infekcí jednotlivých orgánových soustav v praxi - I Zásady antibiotické léčby infekcí krevního řečiště, infekcí pohybového systému, hnisavých a anaerobních infekcí. Průnik jednotlivých skupin antibiotik do tkání. Antibiotická léčba u infekcí gastrointestinálního traktu, včetně stomatologických záležitostí. 4. Léčba infekcí jednotlivých orgánových soustav v praxi - II Zásady antibiotické léčby infekcí močových, kožních a pohlavních. Zásady antibiotické léčby dýchacích infekcí a otitid. 5. Léčba infekcí jednotlivých orgánových soustav v praxi III. Správná antibiotická praxe, preskripční omezení u antibiotik, ekonomika antimikrobiální léčby. Zásady antibiotické léčby infekcí nervového systému.a oka. Léčba neutropenických pacientů. Základní pravidla pro léčbu při poruchách jater, ledvin a v pediatrii. Základy správné antibiotické praxe, antibiotická střediska, preskripční omezení, ekonomika antimikrobiální léčby.
Metody hodnocení
Časové rozvržení: Předmět probíhá formou pěti dvouhodinových bloků, místo a čas po dohodě s vyučujícím. Vyučující zašle studentům hromadný mail s návrhem na zařazení předmětu do rozvrhu. Výuka proběhne formou pěti dvouhodinových sezení v dubnu až začátkem května 2005. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast studenta.
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt : zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, mobil 777 031 969 (as. Zahradníček), vladana.woznicova@fnusa.cz, telefon 543 183 097 (as. Woznicová), fruzic@fnusa.cz, telefon 543 183 099 (as. Růžička), telefon 543 183 097 (as. Heroldová), mvotava@med.muni.cz, telefon 543 183 090 (přednosta ústavu - prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.).
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.