VSAT081 Základy antimikrobiální terapie

Lékařská fakulta
jaro 2006
Rozsah
14 x2 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Předpoklady
( VLLM0421c Lékařská mikrobiologie && VLLM0522c Lékařská mikrobiologie ) || ( STLM0421c Lékařská mikrobiologie && STLM0522c Lék. mikrobiologie cvičení )
Předmět je v současnosti koncipován jako povinně volitelný (je administrativně zařazen v rozvrhu 5. ročníku LF, ale je otevřený i pro studenty jiných ročníků se splnými prerekvizitami).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět rozšiřuje nad rámec povinné výuky rozhled studentů v oblasti používání antimikrobiálních látek, mechanismů rezistence a praktického využití antibiotik v léčbě různých typů infekcí.
Osnova
 • I. Úvod teoretický základ působení antimikrobiálních látek
 • 1. Rozdělení antimikrobiálních látek, srovnání s dekontaminačními metodami. Pojem antibiotikum, primárně baktericidní a bakteriostatická antibiotika.
 • 2. Jednotlivé skupiny antibiotik podle chemické příbuznosti a mechanismu účinku - I Betalaktamová antibiotika, peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy, polypeptidy, chinolony
 • 3. Jednotlivé skupiny antibiotik podle chemické příbuznosti a mechanismu účinku - II Aminoglykosidy, amfenikoly, tetracykliny, makrolidy (včetně azalidů a ketolidů), linkosamidy, sulfonamidy, glykopeptidy, ansamyciny, jiná a nezařazená antibiotika
 • 4. Přehled hlavních mechanismů rezistence. Rezistence na betalaktamová antibiotika: betalaktamázy, alterace PBP, snížení permeability. Betalaktamázy obecně. In vitro testování citlivosti a rezistence.
 • 5. Epidemiologicky významné faktory rezistence. ESBL. MRSA a MRSCN. Rezistence na glykopeptidy, VRE, VISA a VRSA. Zmínka o dalších významných faktorech rezistence (k aminoglykosidům, k makrolidům zejména typ MLS u streptokoků a stafylokoků). Význam nozokomiálních kmenů vybavených faktory zvýšené rezistence, jejich surveillance a opatření při výskytu. Průkaz jednotlivých faktorů rezistence
 • II. Léčba infekcí jednotlivých orgánových soustav v praxi
 • 6. Zásady antibiotické léčby infekcí krevního řečiště, správné odběry hemokultur, interpretace nálezu ve vazbě na terapii
 • 7. Zásady léčby infekcí pohybového systému, hnisavých a anaerobních infekcí. Průnik jednotlivých skupin antibiotik do tkání. Zásady antibiotické léčby infekcí nervového systému a oka
 • 8. Antibiotická léčba u infekcí gastrointestinálního traktu, včetně stomatologických záležitostí. Zásady antibiotické léčby dýchacích infekcí a otitid.
 • 9. Zásady antibiotické léčby infekcí močových, kožních a pohlavních. 10. Zásady použití antivirotik, antimykotik a antiparazitárních látek u různých infekcí
 • III. Léčba speciálních případů. Zásady správné praxe, ekonomika léčby
 • 11. Léčba neutropenických pacientů.
 • 12. Základní pravidla pro léčbu při poruchách jater, ledvin, v těhotenství a u dětí
 • 13. Základy správné antibiotické praxe, antibiotická střediska, preskripční omezení, ekonomika antimikrobiální léčby.
 • 14. Téma reservováno.
Metody hodnocení
Časové rozvržení: Předmět probíhá formou dvouhodinových seminářů. Výuka probíhá od 2. týdne každou středu odpoledne v 16.30 - 18.10 (POZOR, ZMĚNA!!!) v posluchárně I. PAÚ ve FN USA Pekařská (První sezení je ve středu 1. března) Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast studenta.
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 543 183 090 (přednosta ústavu - prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, mobil 777 031 969 (as. Zahradníček), vladana.woznicova@fnusa.cz, telefon 543 183 097 (as. Woznicová), fruzic@fnusa.cz, telefon 543 183 099 (as. Růžička), telefon 543 183 097 (as. Černohorská), telefon 543 183 097 (as. Dvořáková Heroldová), telefon 543 018 093 (as. Holá). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu. Předmět převážně vyučuje as. Zahradníček.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.