VSBI0121 Biologie I

Lékařská fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (přednášející)
Mgr. Alena Holubářová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jitka Chumchalová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Osnova
 • 1. týden
 • Přednáška: Buněčná organizace živých systémů.
 • Praktikum: Virusy bakterií.
 • 2. týden
 • Přednáška: Buněčná paměť.
 • Seminář: Věda a výzkum: Lidé, instituce, programy
 • . Praktikum: Mikroskopická a submikroskopická struktura prokaryontní buňky.
 • 3. týden
 • Přednáška: Transkripce.
 • Seminář: Věda a výzkum: Lidé, instituce, programy .
 • Praktikum: Mikroskopická struktura nativní eukaryontní buňky.
 • 4. týden
 • Přednáška: Translace.
 • Seminář: Moderní metody světelné mikroskopie .
 • Praktikum: Cytochemie.
 • 5. týden
 • Přednáška: Regulace genové exprese.
 • Seminář: Moderní metody světelné mikroskopie .
 • Praktikum: Metody studia buněk na submikroskopické úrovni.
 • 6. týden
 • Přednáška: Replikace DNA.
 • Seminář: Strategie studia buněčného cyklu
 • . Praktikum: Vliv hlubokého zmrazení na životaschopnost buňky.
 • 7. týden
 • Přednáška: Biomembrány a tranformace energie.
 • Seminář: Strategie studia buněčného cyklu .
 • Praktikum: Rozlišení živých a mrtvých buněk v kultuře.
 • 8. týden
 • Přednáška: Transport látek v buňce.
 • Seminář: Přehled metod molekulární biologie .
 • Praktikum: Fuze buněk.
 • 9. týden
 • Přednáška: Organizace buněčného jádra.
 • Seminář: Přehled metod molekulární biologie .
 • Praktikum: Osmotické jevy v buňce.
 • 10. týden
 • Přednáška: Cytoskelet.
 • Seminář: Metody studia cytoskeletu .
 • Praktikum: Tkáňové a buněčné kultury.
 • 11. týden
 • Přednáška: Molekulární motory.
 • Seminář: Metody studia cytoskeletu .
 • Praktikum: Radioaktivní izotopy ve výzkumu buněk.
 • 12. týden
 • Přednáška: Buněčný cyklus.
 • Seminář: Molekulární disekce exocytózy a endocytózy
 • Praktikum: Buněčný cyklus.
 • 13. týden
 • Přednáška: Buněčná signalizace.
 • Seminář: Molekulární disekce exocytózy a endocytózy .
 • Praktikum: Pohyb v biologických systémech.
 • 14. týden
 • Přednáška: Mitóza a cytokineze.
 • Praktikum: Kontrolní test.
 • Genetické metody ve výzkumu biologie buňky.
 • 15. týden
 • Přednáška: Evoluce buňky.
 • Praktikum: Kontrola protokolů. Zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005.