VSBI0121 Biologie I

Lékařská fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět má poskytnout studentům přehled současných poznatků z molekulární biologie a biologie buňky v návaznosti na další teoretické obory lékařské fakulty.
Osnova
  • 1. TÝDEN: Přednáška: Buněčná organizace živých systémů. Praktikum: Viry bakterií. 2. TÝDEN: Přednáška: Buněčná paměť. Seminář: Věda a výzkum - lidé, instituce, programy. Praktikum: Mikroskopická struktura nativní eukaryontní buňky. 3. TÝDEN: Přednáška: Transkripce. Seminář: Věda a výzkum - lidé, instituce, programy. Praktikum: Mikroskopická struktura nativní eukaryontní buňky. 4. TÝDEN: Přednáška: Translace. Seminář: Moderní metody světelné mikroskopie. Praktikum: Cytochemie. 5. TÝDEN: Přednáška: Regulace genové exprese. Seminář: Moderní metody světelné mikroskopie. Praktikum: Metody studia buněk na submikroskopické úrovni. 6. TÝDEN: Přednáška: Replikace DNA. Seminář: Strategie studia buněčného cyklu. Praktikum: Vliv hlubokého zmrazení na životaschopnost buňky. 7. TÝDEN: Přednáška: Biomembrány a transformace energie. Seminář: Strategie studia buněčného cyklu . Praktikum: Rozlišení živých a mrtvých buněk v kultuře. 8. TÝDEN: Přednáška: Transport látek . Seminář: Přehled metod molekulární biologie . Praktikum: Fuze buněk. 9. TÝDEN: Přednáška: Organizace buněčného jádra. Seminář: Přehled metod molekulární biologie. Praktikum:Osmotické jevy v buňce. 10. TÝDEN: Přednáška: Cytoskelet. Seminář: Metody studia cytoskeletu. Praktikum: Tkáňové a buněčné kultury. 11. TÝDEN: Přednáška: Molekulární motory. Seminář: Metody studia cytoskeletu. Praktikum: Radioaktivní izotopy ve výzkumu buněk. 12. TÝDEN: Přednáška: Buněčný cyklus. Seminář: Molekulární disekce exocytózy a endocytózy. Praktikum: Buněčný cyklus. 13. TÝDEN: Přednáška: Buněčná signalizace. Praktikum: Pohyb v biologických systémech. 14. TÝDEN: Přednáška: Mitóza a cytokineze. Praktikum: Genetické metody ve výzkumu biologie buňky. 15. TÝDEN: Přednáška: Evoluce buňky. Praktikum: Kontrola protokolů. Zápočet.
Literatura
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
  • SVOBODA, Augustin, Miroslav GABRIEL, Roman JANISCH, Marie KOPECKÁ, Iva SLANINOVÁ, David ŠMAJS, Jan ŠMARDA a Renata VESELSKÁ. Praktická cvičení z biologie. Protokoly- část I. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 56 s. 1.dotisk 2.vydání 2000. ISBN 80-210-1852-6. info
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
Při opakování předmětu je možno uznat absolvovanou praktickou výuku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005.