VSBI0121c Biology I - practice

Faculty of Medicine
Autumn 2007
Extent and Intensity
2/3/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (seminar tutor)
PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Hana Hříbková (seminar tutor)
Mgr. Vítězslav Kříž, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Monika Kubíčková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Iva Kubíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Stanislav Stejskal, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michal Strouhal, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavel Šimara, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Markéta Unucková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Eva Horáčková (assistant)
Debora Ledahudcová (assistant)
Eva Skalová (assistant)
Guaranteed by
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Department of Biology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
VSBI0121c/01: Thu 13:10–15:40 B07/205a
VSBI0121c/02: Thu 13:10–15:40 B07/205a
VSBI0121c/03: Mon 7:30–10:00 B07/205a
VSBI0121c/04: Mon 7:30–10:00 B07/205a
VSBI0121c/05: Mon 13:15–15:45 B07/205a
VSBI0121c/06: Mon 13:15–15:45 B07/205a
VSBI0121c/07: Mon 10:20–13:00 B07/205a
VSBI0121c/08: Mon 10:20–13:00 B07/205a
VSBI0121c/09: Wed 13:10–15:40 B07/205a
VSBI0121c/10: Wed 13:10–15:40 B07/205a
VSBI0121c/11: Wed 10:20–12:50 B07/205a
VSBI0121c/12: Wed 10:20–12:50 B07/205a
VSBI0121c/13: Wed 7:30–10:00 B07/205a
VSBI0121c/14: Wed 7:30–10:00 B07/205a
VSBI0121c/15: Tue 7:30–10:00 B07/205a
VSBI0121c/16: Tue 7:30–10:00 B07/205a
VSBI0121c/17: Tue 13:50–16:20 B07/205a
VSBI0121c/18: Tue 10:20–12:50 B07/205a
VSBI0121c/19: Tue 13:50–16:20 B07/205a
VSBI0121c/20: Tue 10:20–12:50 B07/205a
VSBI0121c/30: No timetable has been entered into IS.
VSBI0121c/31: No timetable has been entered into IS.
VSBI0121c/32: No timetable has been entered into IS.
VSBI0121c/33: No timetable has been entered into IS.
VSBI0121c/34: No timetable has been entered into IS.
VSBI0121c/35: No timetable has been entered into IS.
VSBI0121c/36: No timetable has been entered into IS.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět má poskytnout studentům přehled současných poznatků z molekulární biologie a biologie buňky v návaznosti na další teoretické obory lékařské fakulty.
Syllabus (in Czech)
  • 1. TÝDEN: Praktikum: Viry bakterií. 2. TÝDEN: Seminář: Principy a příklady základních laboratorních technik molekulární biologie. (Doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.) Praktikum: Mikroskopická a submikroskopická struktura prokaryontní buňky. 3. TÝDEN: Seminář: Principy a příklady základních laboratorních technik molekulární biologie. (Doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.) Praktikum: Mikroskopická struktura eukaryontní buňky; cytochemické metody studia buněk. 4. TÝDEN: Seminář: Techniky molekulární biologie v diagnostice a terapii. (Doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.) Praktikum: Tkáňové a buněčné kultury. 5. TÝDEN: Seminář: Techniky molekulární biologie v diagnostice a terapii. (Doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.) Praktikum: Metody studia ultrastruktury buněk elektronovou mikroskopií. 6. TÝDEN: Seminář: Moderní metody studia makromolekulárních struktur v souvislosti s biomedicínskými aplikacemi; molekulárně biologické přístupy ve vývoji léčiv. (Doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.) Praktikum: Měření dynamiky syntézy a degradace RNA a proteinů pomocí radioizotopů. 7. TÝDEN: Seminář: Moderní metody studia makromolekulárních struktur v souvislosti s biomedicínskými aplikacemi; molekulárně biologické přístupy ve vývoji léčiv. (Doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.) Praktikum: Kryobiologie, vliv hlubokého zmrazení na životaschopnost buňky; rozlišení živých a mrtvých buněk v kultuře. 8. TÝDEN: Seminář: Principy a příklady základních laboratorních technik v experimentální buněčné biologii. (Doc. Ing. Petr Dvořák, CSc.) Praktikum: Hodnocení cytotoxicity. 9. TÝDEN: Seminář: Principy a příklady základních laboratorních technik v experimentální buněčné biologii. (Doc. Ing. Petr Dvořák, CSc.) Praktikum: Biomembrány. 10. TÝDEN: Seminář: Moderní mikroskopické, zobrazovací a analytické techniky v buněčné biologii.(MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.) Praktikum: Buněčný cyklus. 11. TÝDEN: Seminář: Moderní mikroskopické, zobrazovací a analytické techniky v buněčné biologii. (MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.) Praktikum: Uchování a exprese genetické informace. 12. TÝDEN: Seminář: Nejvýznamnější současné a perspektivní biomedicínské technologie příklady a aplikace. (Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.) Praktikum: Mitotické dělení. 13. TÝDEN: Seminář: Nejvýznamnější současné a perspektivní biomedicínské technologie příklady a aplikace. (Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.) Praktikum: Zápočtový test. Karyotyp člověka. 14. TÝDEN: Praktikum: Internetové zdroje pro biomedicínu I.
Literature
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART and Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty (General Biology for Medical Faculties). 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 pp. ISBN 80-86022-46-3. info
  • Renata Veselská a spolupracovníci: PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z BIOLOGIE. PROTOKOLY ČÁST I. Masarykova univerzita, Brno 2004. ISBN 80-210-3487-4
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Teacher's information
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2007/VSBI0121c