VSBI0222c Biology II - practice

Faculty of Medicine
Spring 2008
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (lecturer)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (seminar tutor)
PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Hana Hříbková (seminar tutor)
Mgr. Vítězslav Kříž, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Monika Kubíčková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Iva Kubíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Stanislav Stejskal, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michal Strouhal, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Pavel Šimara, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Markéta Unucková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Sylva Veselá (seminar tutor)
Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Eva Horáčková (assistant)
Debora Ledahudcová (assistant)
Ing. Lucia Ráheľová (assistant)
Eva Skalová (assistant)
Guaranteed by
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Department of Biology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
VSBI0222c/01: Tue 13:00–15:30 B07/217; and Tue 1. 4. 13:00–15:30 F01B1/709, Tue 8. 4. 13:00–15:30 F01B1/709
VSBI0222c/02: Thu 7:30–10:00 B07/217; and Thu 3. 4. 7:30–10:00 F01B1/709, Thu 10. 4. 7:30–10:00 F01B1/709
VSBI0222c/03: Thu 10:10–12:40 B07/217; and Thu 3. 4. 10:10–12:40 F01B1/709, Thu 10. 4. 10:10–12:40 F01B1/709
VSBI0222c/04: Tue 13:00–15:30 B07/217; and Tue 1. 4. 13:00–15:30 F01B1/709, Tue 8. 4. 13:00–15:30 F01B1/709
VSBI0222c/05: Thu 7:30–10:00 B07/217; and Thu 3. 4. 7:30–10:00 F01B1/709, Thu 10. 4. 7:30–10:00 F01B1/709
VSBI0222c/06: Thu 10:10–12:40 B07/217; and Thu 3. 4. 10:10–12:40 F01B1/709, Thu 10. 4. 10:10–12:40 F01B1/709
VSBI0222c/07: Mon 13:00–15:30 B07/217; and Mon 31. 3. 13:00–15:30 F01B1/709, Mon 7. 4. 13:00–15:30 F01B1/709
VSBI0222c/08: Mon 13:00–15:30 B07/217; and Mon 31. 3. 13:00–15:30 F01B1/709, Mon 7. 4. 13:00–15:30 F01B1/709
VSBI0222c/09: Thu 13:00–15:30 B07/217; and Thu 3. 4. 13:00–15:30 F01B1/709, Thu 10. 4. 13:00–15:30 F01B1/709
VSBI0222c/10: Thu 13:00–15:30 B07/217; and Thu 3. 4. 13:00–15:30 F01B1/709, Thu 10. 4. 13:00–15:30 F01B1/709
VSBI0222c/11: Wed 14:00–16:30 B07/217; and Wed 2. 4. 14:00–16:30 F01B1/709, Wed 9. 4. 14:00–16:30 F01B1/709
VSBI0222c/12: Wed 14:00–16:30 B07/217; and Wed 2. 4. 14:00–16:30 F01B1/709, Wed 9. 4. 14:00–16:30 F01B1/709
VSBI0222c/13: Tue 10:10–12:40 B07/217; and Tue 1. 4. 10:10–12:40 F01B1/709, Tue 8. 4. 10:10–12:40 F01B1/709
VSBI0222c/14: Tue 10:10–12:40 B07/217; and Tue 1. 4. 10:10–12:40 F01B1/709, Tue 8. 4. 10:10–12:40 F01B1/709
VSBI0222c/15: Tue 7:30–10:00 B07/217; and Tue 1. 4. 7:30–10:00 F01B1/709, Tue 8. 4. 7:30–10:00 F01B1/709
VSBI0222c/16: Tue 7:30–10:00 B07/217; and Tue 1. 4. 7:30–10:00 F01B1/709, Tue 8. 4. 7:30–10:00 F01B1/709
VSBI0222c/17: Wed 16:40–19:10 B07/217; and Wed 2. 4. 16:40–19:10 F01B1/709, Wed 9. 4. 16:40–19:10 F01B1/709
VSBI0222c/18: Wed 16:40–19:10 B07/217; and Wed 2. 4. 16:40–19:10 F01B1/709, Wed 9. 4. 16:40–19:10 F01B1/709
VSBI0222c/19: Fri 10:30–13:00 B07/217; and Fri 4. 4. 10:30–13:00 F01B1/709, Fri 11. 4. 10:30–13:00 F01B1/709
VSBI0222c/20: Fri 10:30–13:00 B07/217; and Fri 4. 4. 10:30–13:00 F01B1/709, Fri 11. 4. 10:30–13:00 F01B1/709
VSBI0222c/30: No timetable has been entered into IS.
VSBI0222c/31: No timetable has been entered into IS.
VSBI0222c/32: No timetable has been entered into IS.
VSBI0222c/33: No timetable has been entered into IS.
VSBI0222c/34: No timetable has been entered into IS.
VSBI0222c/35: No timetable has been entered into IS.
VSBI0222c/36: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
VSBI0121c Biology I-pract.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course affords current informations about molecular genetics and general genetics including practical aplications.
Syllabus
  • Human Karyotype. Chromosomal abberations, Autosomal inheritance, Gonosomal inheritance, Genetic Prognosis.Practical aspects of human genetics, Population genetics, Cancerogenesis. Ames test, Medicine on internet, DNA diagnostics, Basics of genetic engineering, Restriction mapping of plasmid DNA, Practical applications of modern molecular genetics methods.
Literature
  • Veselská, Renata - Šmajs, David - a kolektiv: Praktická cvičení z biologie. Protokoly - část II. Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3644-3
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART and Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty (General Biology for Medical Faculties). 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 pp. ISBN 80-86022-46-3. info
Assessment methods (in Czech)
Kritéria pro udělení zápočtu: Všechny protokoly, podepsané pedagogem, který dané praktikum učil. Maximálně jedna neomluvená absence nebo maximálně 2 omluvené absence (doložené nebo potvrzené studijním oddělením). Vyšší než uvedený počet absencí bude řešen individuálně a je vázán na prokázání znalostí témat a náplně praktických cvičení.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught last offered.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.med.muni.cz/biologie/Edu-under.htm
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2008/VSBI0222c