VSFY0321 Fyziologie I

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
3/4/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Milena Šimurdová, CSc. (přednášející)
MUDr. Mohamed Al-Kubati, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Drahoslava Mrázová (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (cvičící)
Mirka Hanousková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem výuky fyziologie je vysvětlit fyzikální a chemické faktory, které zodpovídají za vznik, rozvoj a vývoj života. V rámci normální fyziologie se snažíme vysvětlit specifické znaky a mechanismy, které činí z lidského těla živou bytost. V rámci přednášek získá student systematické znalosti obecné a systémové fyziologie člověka, naučí se analyzovat odborný text, vybrat podstatné informace, postihnout základní vztahy a regulace v živých systémech, včetně základů biokybernetiky. Po absolvování předmětu normální fyziologie je student seznámen se základními experimentálními metodikami ve fyziologii, a to formou praktických cvičení. V rámci praktických cvičení se musí dále seznámit s běžnými vyšetřovacími metodami, užívanými v klinické fyziologii (např. elektrokardiografie, elektroencefalografie, elektromyografie, spirometrie) včetně zátěžových testů (ergometrie). Studenti musí vyvozovat závěry z vlastních naměřených hodnot. Obsahem předmětu fyziologie je tedy naučit studenta nejen přehled fyziologie, ale také získat praktické dovednosti a kritické vědecké myšlení.
Osnova
 • Složení a funkční organizace těla. Přeměna a transporty látek v tělě. Mezibuněčné kontakty a signalizace. Elektrický přenos informace. Principy nervové a svalové činnosti. Regulace stálosti vnitřního prostředí. Fyziologie srdce. Převodní systém. Elektrofyziologie srdečního svalu. Elektrokardiografie. Arytmie. Elektromechanické spřažení. Mechanika srdeční činnosti. Srdeční cyklus. Koronární oběh. Ischemická choroba srdeční. Srdeční selhání. Vyšetřovací metody v kardiologii. Rheologie krevního oběhu. Mikrocirkulace. Regulace krevního tlaku. Regulace krevního průtoku. Regionální oběh - plicní, mozkový, splanchnický, kožní, svalový, ledvinový, fetální. Variabilita oběhových parametrů. Reflexní regulace krevního oběhu. Oběhová selhání. Vyšetřování kardiovaskulární soustavy. Arteriální hypertenze. Fyziologie krve. Plasmatické proteiny. Hemokoagulace. Krevní skupiny. Imunitní obrana.
Literatura
  povinná literatura
 • BARRETT, Kim E. Ganong's review of medical physiology. 23rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill, 2010. ix, 714. ISBN 9780071270663. info
 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
  doporučená literatura
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Color atlas of physiology. 6th ed., completely rev. and. New York: Thieme, 2009. xiii, 441. ISBN 9783135450063. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
 • HALL, John E. a Arthur C. GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091. ISBN 9781416045748. info
 • BRAVENÝ, Pavel. Poznámky k přednáškám z fysiologie. 2., přeprac. vyd. Jinočany: H & H, 1992. 281 s. ISBN 80-85467-60-7. info
 • KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 790 s. ISBN 9788024730684. info
 • COSTANZO, Linda S. Physiology. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. xi, 334. ISBN 9780781773119. info
Metody hodnocení
přednášky
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zápočet je udělěn po absolvování všech praktik a seminářů (absence nutno nahradit).
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.