VSFY032 Fyziologie

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/0/0. 23 kr. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Milena Šimurdová, CSc. (přednášející)
MUDr. Mohamed Al-Kubati, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Drahoslava Mrázová (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu Fyziologie má student dostatečný teoretický základ potřebný pro povolání lékaře. Student zná podrobně zákony fungování lidského těla – jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku. Student je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi chemickými, fyzikálními a biologickými faktory životních procesů. Podstatným cílem je, aby student získal kritické vědecké myšlení, byl schopen samostatné analýzy textu a výběru podstatných informací.
Osnova
 • Složení a funkční organizace těla. Přeměna a transporty látek v těle.Mezibuněčné kontakty a signalizace. Elektrický přenos informace. Principy nervové a svalové činnosti. Fyziologie srdce. Převodní systém. Elektrofyziologie srdečního svalu. Elektromechanické spřažení. Elektrokardiografie. Arytmie. Mechanika srdeční činnosti. Srdeční cyklus. Fyziologie krve. Hemokoagulace. Krevní skupiny. Plazmatické proteiny. Regulace krevního oběhu, krevní tlak. Koronární oběh. Ischemická choroba srdeční. Regionální oběh (plicní, mozkový). Regionální oběh (splanchnický, kožní, svalový). Regionální oběh (ledvinový, fetální). Variabilita oběhových parametrů. Srdeční selhání. Regulace stálosti vnitřního prostředí (homeostáza). Vyšetření kardiovaskulární soustavy, vyšetřovací metody v kardiologii. Rheologie krevního oběhu. Oběhové selhání. Mikrocirkulace. Regulace krevního průtoku. Hypertenze. Imunitní obrana
Literatura
  povinná literatura
 • BARRETT, Kim E. Ganong's review of medical physiology. 23rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill, 2010. ix, 714. ISBN 9780071270663. info
 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
  doporučená literatura
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Color atlas of physiology. 6th ed., completely rev. and. New York: Thieme, 2009. xiii, 441. ISBN 9783135450063. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
 • HALL, John E. a Arthur C. GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091. ISBN 9781416045748. info
 • BRAVENÝ, Pavel. Poznámky k přednáškám z fysiologie. 2., přeprac. vyd. Jinočany: H & H, 1992. 281 s. ISBN 80-85467-60-7. info
 • KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 790 s. ISBN 9788024730684. info
 • COSTANZO, Linda S. Physiology. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2011. xiii, 314. ISBN 9780781798761. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Studenti přechází do pokračující výuky v dalším semestru bez povinnosti ověření znalosti v tomto semestru.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách. A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Kdo umí - umí, kdo neumí - jde na opravný termín.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.