VSIP0521c Interní propedeutika I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Bulíková (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (cvičící)
Mgr. Libuše Kalvodová (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
prof. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
MUDr. Milan Navrátil (cvičící)
MUDr. Marta Nedbálková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Volková (cvičící)
MUDr. Libor Zdražil (cvičící)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Libuše Šimečková (pomocník)
David Tomášek (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSIP0521c/01: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Út 10:30–13:00 N06034
VSIP0521c/02: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Út 10:30–13:00 N04001
VSIP0521c/03: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Út 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/04: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Út 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/05: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Čt 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/06: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Čt 10:30–13:00 N06034
VSIP0521c/07: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Čt 10:30–13:00 N04001
VSIP0521c/08: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Čt 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/09: Po 26. 10. až Pá 8. 1. St 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/10: Po 26. 10. až Pá 8. 1. St 10:30–13:00 N06034
VSIP0521c/11: Po 26. 10. až Pá 8. 1. St 10:30–13:00 N04001
VSIP0521c/12: Po 26. 10. až Pá 8. 1. St 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/13: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Pá 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/14: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Pá 10:30–13:00 N06034
VSIP0521c/15: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Pá 10:30–13:00 N04001
VSIP0521c/16: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Pá 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/17: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Po 10:30–13:00 N06034
VSIP0521c/18: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Po 10:30–13:00 N04001
VSIP0521c/19: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Po 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/20: Po 26. 10. až Pá 8. 1. Po 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/30A: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSIP0521c/30B: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSIP0521c/31A: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSIP0521c/31B: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSFY0422p Fyziologie II - přednáška &&( VSBC041p Biochemie II - předn. || VSBC0422p Biochemie II -p ) && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika I && VSPP3X1 Základy ošetřovatelství
Splnění prerekvizit, zkouška z anatomie, fyziologie, biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: Odebrat u nemocných kompletní anamnézu. Provést celkové objektivní fyzikální vyšetření nemocného. Provést a zhodnotit EKG křivku, bude schopen rozeznat základní patologické EKG nálezy. Bude schopen popsat fyziologický nález na RTG hrudníku. Bude znát laboratorní a další diagnostické testy u jednotlivých onemocnění.
Osnova
 • 6. - 15. týden
 • Výuka probíhá po kroužcích na jednotlivých interních klinikách. Součástí výuky jsou semináře, celkové zaměření je na praktickou výuku u lůžka nemocného, kde jsou prakticky probírána klinická vyšetření podle přednášek 1. - 5. týdne a dále speciální témata dle následujícího programu. 6. týden
 • Celková anamnéza
 • 7. týden Speciální anamnéza u plicních onemocnění
 • 8. týden
 • Speciální anamnéza u srdečních onemocnění
 • 9. týden
 • Speciální anamnéza u onemocnění ledvin a močových cest
 • 10. týden
 • Speciální anamnéza u nemocí GIT a jater
 • 11. týden
 • Speciální anamnéza u endokrinních nemocí
 • 12. týden
 • Speciální anamnéza u hematologických onemocnění
 • 13. týden
 • Speciální anamnéza u nemocí periferních artérií a žil
 • 14. týden
 • Speciální anamnéza u revmatologických a imunologických onemocnění
 • 15. týden
 • Opakování a praktické procvičování, zápočty
Literatura
 • Chrobák, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství a. Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3
 • Zelenková, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. : Triton, 2002. 173 s. ISBN 80-7254-227-3.
 • Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
Výukové metody
Výuka probíhá po kroužcích na jednotlivých interních klinikách. Docházka do výuky je povinná. Prvních 5 týdnů probíhají přednášky, od 6. týdne je již výuka na klinikách. Výukový proces je zaměřen na praktické procvičování dovedností u lůžka nemocného.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za aktivní přístup k probírané problematice,na základě prokázané schopnosti vyšetřit pacienta. Jsou vyžadovány teoretické znalosti, které získávají v průběhu prvních 5.týdnů na přednáškách. Výuka je zaměřena na praktické procvičování dovedností. Je využívána audiovizuální technika k usnadnění orientace ve složitějších diagnostických situacích. Závěrečné hodnocení má dvě části: 1. ústní, 2. praktickou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.