VSIP0521c Interní propedeutika I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Irena Andršová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Otakar Bednařík (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Bučková (cvičící)
MUDr. Alena Bulíková (cvičící)
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dana Dvořáková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Folber, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (cvičící)
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libuše Kalvodová (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Kozmon (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Létalová (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
MUDr. Jozef Michalka (cvičící)
MUDr. Milan Navrátil (cvičící)
MUDr. Marta Nedbálková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Martina Palacková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Palásek (cvičící)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Šálek (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MUDr. Marie Tichá (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Volková (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (cvičící)
MUDr. Markéta Vyskočilová (cvičící)
MUDr. Libor Zdražil (cvičící)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
David Tomášek (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Klára Zouharová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSIP0521c/01: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Út 10:30–13:00 N06034
VSIP0521c/02: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Út 10:30–13:00 N04001
VSIP0521c/03: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Út 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/04: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Út 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/05: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Čt 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/06: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Čt 10:30–13:00 N06034
VSIP0521c/07: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Čt 10:30–13:00 N04001
VSIP0521c/08: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Čt 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/09: Po 22. 10. až Pá 21. 12. St 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/10: Po 22. 10. až Pá 21. 12. St 10:30–13:00 N06034
VSIP0521c/11: Po 22. 10. až Pá 21. 12. St 10:30–13:00 N04001
VSIP0521c/12: Po 22. 10. až Pá 21. 12. St 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/13: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Pá 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/14: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Pá 10:30–13:00 N06034
VSIP0521c/15: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Pá 10:30–13:00 N04001
VSIP0521c/16: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Pá 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/17: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Po 10:30–13:00 N06034
VSIP0521c/18: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Po 10:30–13:00 N04001
VSIP0521c/19: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Po 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/20: Po 22. 10. až Pá 21. 12. Po 9:30–12:00 N14190
VSIP0521c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSIP0521c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSIP0521c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSFY0422p Fyziologie II - přednáška &&( VSBC041p Biochemie II - předn. || VSBC0422p Biochemie II -p ) && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika I && VSPP3X1 Základy ošetřovatelství && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Splnění prerekvizit, zkouška z anatomie, fyziologie, biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: Odebrat u nemocných kompletní anamnézu. Provést celkové objektivní fyzikální vyšetření nemocného. Provést a zhodnotit EKG křivku, bude schopen rozeznat základní patologické EKG nálezy. Bude schopen popsat fyziologický nález na RTG hrudníku. Bude znát laboratorní a další diagnostické testy u jednotlivých onemocnění.
Osnova
 • 6. - 15. týden
 • Výuka probíhá po kroužcích na jednotlivých interních klinikách. Součástí výuky jsou semináře, celkové zaměření je na praktickou výuku u lůžka nemocného, kde jsou prakticky probírána klinická vyšetření podle přednášek 1. - 5. týdne a dále speciální témata dle následujícího programu. 6. týden
 • Celková anamnéza
 • 7. týden Speciální anamnéza u plicních onemocnění
 • 8. týden
 • Speciální anamnéza u srdečních onemocnění
 • 9. týden
 • Speciální anamnéza u onemocnění ledvin a močových cest
 • 10. týden
 • Speciální anamnéza u nemocí GIT a jater
 • 11. týden
 • Speciální anamnéza u endokrinních nemocí
 • 12. týden
 • Speciální anamnéza u hematologických onemocnění
 • 13. týden
 • Speciální anamnéza u nemocí periferních artérií a žil
 • 14. týden
 • Speciální anamnéza u revmatologických a imunologických onemocnění
 • 15. týden
 • Opakování a praktické procvičování, zápočty
Literatura
 • Chrobák, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství a. Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3
 • Zelenková, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. : Triton, 2002. 173 s. ISBN 80-7254-227-3.
 • Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
Výukové metody
Výuka probíhá po kroužcích na jednotlivých interních klinikách. Docházka do výuky je povinná. Prvních 5 týdnů probíhají přednášky, od 6. týdne je již výuka na klinikách. Výukový proces je zaměřen na praktické procvičování dovedností u lůžka nemocného.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za aktivní přístup k probírané problematice,na základě prokázané schopnosti vyšetřit pacienta. Jsou vyžadovány teoretické znalosti, které získávají v průběhu prvních 5.týdnů na přednáškách. Výuka je zaměřena na praktické procvičování dovedností. Je využívána audiovizuální technika k usnadnění orientace ve složitějších diagnostických situacích. Závěrečné hodnocení má dvě části: 1. ústní, 2. praktickou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.