VSIP0521p Interní propedeutika I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
MUDr. Otakar Bednařík (přednášející)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (přednášející)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Dana Dvořáková, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (přednášející)
MUDr. František Folber, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (přednášející)
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (přednášející)
MUDr. Jozef Michalka (přednášející)
MUDr. Milan Navrátil (přednášející)
MUDr. Lenka Ostřížková (přednášející)
MUDr. Martina Palacková (přednášející)
MUDr. Ivo Palásek (přednášející)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Markéta Protivánková (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
MUDr. Lenka Volková (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (přednášející)
MUDr. Markéta Vyskočilová (přednášející)
MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Hofírek (cvičící)
MUDr. Petr Hude, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Libuše Husová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D. (cvičící), doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (zástupce)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milan Sepši, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
Eva Kašpárková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 19. 10. Po 15:30–17:10 N01001
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VSIP0521p/VLA: Po 17. 9. až Pá 19. 10. Út 11:10–12:50 B11/114
Předpoklady
VSFY0422p Fyziologie II - přednáška &&( VSBC041p Biochemie II - předn. || VSBC0422p Biochemie II -p ) && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika I && VSPP3X1 Základy ošetřovatelství && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Splnění prerekvizit, zkouška z anatomie, fyziologie, biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: Odebrat u nemocných kompletní anamnézu. Provést celkové objektivní fyzikální vyšetření nemocného. Provést a zhodnotit EKG křivku, bude schopen rozeznat základní patologické EKG nálezy. Bude schopen popsat fyziologický nález na RTG hrudníku. Bude znát laboratorní a další diagnostické testy u jednotlivých onemocnění.
Osnova
  • Přednášky 1-5.týden 1. týden Anamnéza, subjektivní a objektivní symptomy
  • 2. týden Vyšetření hlavy a krku, vyšetření plic
  • 3. týden Vyšetření srdce.
  • 4. týden Vyšetření břicha, zažívací trakt.
  • 5. týden Vyšetření pohybového aparátu, vyšetření ledvin.
Literatura
  • Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
  • ZELENKOVÁ, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. Triton, 2002. 173 s. ISBN 80-7254-227-3. info
  • Propedeutika vnitřního lékařství. Edited by Ladislav Chrobák, Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.