VSLE7X1c Lékařská etika 2 cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2000
Rozsah
0/2. blokové semináře po třicetihodinách týdně pro každý kruh. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Marcela Kutilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: po absolvování přednášek a seminářů
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Poznámka k četnosti výuky: blokové semináře po 30 hod. týdně.
informace o náplni seminářů - viz lék. etika 2.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.