VSLE7X1c Lékařská etika 2 - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Jana Halámková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (cvičící)
Mgr. Petra Lančová (cvičící)
MUDr. Martina Novotná (cvičící)
Mgr. et Mgr. Veronika Oškerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC (cvičící)
MUDr. Petra Vysočanová (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSLE7X1c/01: Po 19. 2. až Pá 23. 2. každý pracovní den 7:30–12:20 A19/113
VSLE7X1c/02: Po 28. 5. až Pá 1. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 A19/113
VSLE7X1c/04: Po 30. 4. až Pá 4. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 A19/113
VSLE7X1c/05: Po 16. 4. až Pá 20. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 A19/113
VSLE7X1c/06: Po 2. 4. až Pá 6. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 A19/113
VSLE7X1c/07: Po 19. 3. až Pá 23. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 A19/113
VSLE7X1c/08: Po 5. 3. až Pá 9. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 A19/113
VSLE7X1c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLE7X1c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSLE7X1c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. || STCP0622c Chir.propedeutika II - c && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VSET021 Lékařská etika I && VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seminář vedený interaktivní formou poskytuje úvod do klinické etiky. Jeho cílem je: - seznámit se s etickými dilematy v jednotlivých oborech medicíny - rozvíjet schopnost vnímat etické otázky - učit se naslouchat odlišným etickým argumentům a formulovat svoje zdůvodněné stanovisko - osvojit si schopnost řešit etická dilemata v medicíně
Osnova
 • Úvod do lékařské etiky (terminologie, vznik, předmět, metodologie) & Medicína prvního kontaktu (vztah lékař - pacient, informovaný souhlas) & Počátek lidského života (asistovaná reprodukce) & Etika a genetika (PND, PGD, screening) & Práva nemocných & Transplantační etika & Etika a onkologie (pravda o diagnóze, paliativní péče) & Etické problémy v intenzivní medicíně & Smrt a umírání & Biomedicínský výzkum.
Literatura
  povinná literatura
 • KUŘE, Josef. Kapitoly z lékařské etiky. 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 114 s. ISBN 9788021059511. info
  doporučená literatura
 • Od narození do smrti : etické problémy v lékařství. Edited by David C. Thomasma - Thomasine Kimbrough Kushner, Translated by Lucie M. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 8020408835. info
 • CAMPBELL, Alastair V., Grant R. GILLETT a D. Gareth JONES. Medical ethics. 4th ed. South Melbourne: Oxford University Press, 2005. xiii, 312. ISBN 0195584872. info
 • The Blackwell guide to medical ethics. Edited by Rosamond Rhodes - Leslie Francis - Anita Silvers. 1st ed. Malden: Blackwell Pub., 2007. xii, 435. ISBN 9781405125840. info
 • Contemporary issues in bioethics. Edited by Tom L. Beauchamp - LeRoy Walters. 6th ed. Belmont: Thomson learning, 2003. x, 800 s. ISBN 0-534-58441-1. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Aktivní účast v semináři.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2018/VSLE7X1c