VSLE7X1c Medical Ethics 2 - practice

Faculty of Medicine
Spring 2007
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Jana Halámková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (seminar tutor)
Mgr. Marie Mikošková (seminar tutor)
MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC (seminar tutor)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (seminar tutor)
MUDr. Petra Vysočanová (seminar tutor)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Department of Medical Ethics - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
VSLE7X1c/01: Mon 19. 2. to Fri 23. 2. each working day 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/02: Mon 28. 5. to Fri 1. 6. each working day 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/03: Mon 14. 5. to Fri 18. 5. each working day 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/04: Mon 30. 4. to Fri 4. 5. each working day 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/05: Mon 16. 4. to Fri 20. 4. each working day 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/06: Mon 2. 4. to Fri 6. 4. each working day 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/07: Mon 19. 3. to Fri 23. 3. each working day 7:30–12:20 N01082/015
VSLE7X1c/08: Mon 5. 3. to Fri 9. 3. each working day 7:30–12:20 N01082/015
Prerequisites (in Czech)
VSPF0622p Pathophysiol. II - lect. && VSPA0622p Pathological Anatomy I - lect. && ( VLCP0622c Clin.exam. in surgery II || STCP0622c Clin.exam. in surgery II ) && VSIP0622c Clin.exam.in int.med.-pract. && VSET021 Medical Ethics I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Literature
  • Od narození do smrti : etické problémy v lékařství. Edited by David C. Thomasma - Thomasine Kimbrough Kushner, Translated by Lucie M. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 8020408835. info
  • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. třetí rozšířené vydání. Praha: Galén, 2002. 272 pp. ISBN 80-7262-132-7. info
  • MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005. 153 pp. ISBN 80-247-1024-2. info
  • KOŘENEK, Josef. Lékařská etika. Vyd. 1. Praha: Triton, 2002. 276 s. ISBN 8072542354. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: po absolvování přednášek a seminářů
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
General note: informace o náplni seminářů - viz lék. etika 2.
Information on the extent and intensity of the course: blokové semináře po třicetihodinách týdně pro každý kruh.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2007/VSLE7X1c