VSLT011c Basic Medical Terminology - practice

Faculty of Medicine
Autumn 2000
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (seminar tutor), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (deputy)
PhDr. Hana Reichová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Marta Severová (seminar tutor), PhDr. Renata Prucklová (deputy)
PhDr. Renata Prucklová (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • BASIC MEDICAL TERMINOLOGY - practice. Syllabus.
 • An obligatory part of each class is practising and testing of knowledge.
 • 1st week: Checking the level of starting knowledge. Terms denoting planes and positions of the human body. Directional terms.
 • 2nd week: Terms denoting fractures.
 • 3rd week: Terms describing wounds and injuries.
 • 4th week: Terms denoting fever. Revision I.
 • 5th week: Terms denoting colour.
 • 6th week: Terms denoting age.
 • 7th week: Terms denoting sex.
 • 8th week: Terms describing expressions of face. Restored pronunciation - examples. Revision II.
 • 9th week: Specimens of case histories, examples. Phrases relating to death.
 • 10th week: Borrowed verbs of Latin and Greek origin. Terms expressing place.
 • 11th week: Basic vocabulary of the pharmacopoeia, idiomatic constructions, subscription, forms of pharmaceutical preparations, groups of medicaments.
 • 12th week: Specimens of post mortem examinations, examples. Terms for various types of heartbeat. Revision III.
 • 13th week: Terms for various diagnoses and prognoses. Terms denoting inflammations and tumours.
 • 14th week: Terms for various therapies. Preparation for final test.
 • 15th week: Final written test. Acknowledgement of credits.
Literature
 • MAREČKOVÁ, Elena and Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie (Introduction to Latin Terminology). 4., přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 187 pp. ISBN 80-210-2415-1. info
 • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. [S.l.]: Galén, 1995. ISBN 8085824108. info
 • PÁČ, Libor. Anatomická eponyma (Anatomic eponyms). 1. vyd. Praha: Galen, 2000. 103 pp. ISBN 80-7262-035-5. info
 • BUJALKOVÁ, Mária and Anna JUREČKOVÁ. Introduction to Latin medical terminology. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 144 pp. ISBN 80-223-0701-7. info
 • SVOBODOVÁ, Dana. Introduction into the Greco-Latin medical terminology. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 236 pp. ISBN 80-7066-973-X. info
Assessment methods (in Czech)
Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu.
Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě řádné docházky, aktivní účasti ve cvičeních a úspěšného vypracování klauzurního testu, zaměřeného převážně na slovotvorbu, částečně i jmennou flexi.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2000/VSLT011c