VSLT0121c Basic Medical Terminology -practice

Faculty of Medicine
Autumn 2002
Extent and Intensity
0/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Renata Prucklová (seminar tutor)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (seminar tutor), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (deputy)
PhDr. Hana Reichová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Marta Severová (seminar tutor), PhDr. Renata Prucklová (deputy)
Alena Kopřivová (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: PhDr. Renata Prucklová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • BASIC MEDICAL TERMINOLOGY - practice. Syllabus.
 • An obligatory part of each class is practising and testing of knowledge.
 • 1st week: Checking the level of initial knowledge.
 • 2nd week: Terms denoting planes of the human body.
 • 3rd week: Terms denoting positions and directions of the human body.
 • 4th week: Terms denoting fractures.
 • 5th week: Terms describing wounds and injuries.
 • 6th week: Revision I.
 • 7th week: Terms denoting fever.
 • 8th week: Terms denoting colour (1).
 • 9th week: Terms denoting colour (2).
 • 10th week: Terms denoting age.
 • 11th week: Terms denoting sex.
 • 12th week: Terms describing expressions of face.
 • 13th week: Revision II. 14th week: Credit test. 15th week: Credit acknowledgement.
Literature
 • PRUCKLOVÁ, Renata and Marta SEVEROVÁ. Introduction to Latin and Greek terminology in medicine (Introduction to latin and Greek terminology iin medicine). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 146 pp. ISBN 80-210-2687-1. info
 • VEJRAŽKA, Martin and Dana SVOBODOVÁ. Terminologiae medicae IANUA. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. 440 pp. ISBN 80-200-1459-4. info
 • PÁČ, Libor. Anatomická eponyma. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 103 pp. ISBN 80-7262-035-5. info
 • První dva tituly jsou základní (český/anglický program), ostatní doplňkové. - The first two titles are basic (Czech/English programme), the others supplementary.
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VSLT0121c!
Assessment methods (in Czech)
Přítomnost ve cvičeních je povinná, tolerují se nanejvýš dvě absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu.
Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky, aktivní účasti ve cvičeních a výsledku zápočtového testu se zaměřením na jmennou flexi.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: cvičení.
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2002/VSLT0121c