VSLT0221c Basic Medical terminology II - practice

Faculty of Medicine
Spring 2004
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Hana Reichová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Marie Malá, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Marta Severová (seminar tutor), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (deputy)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (seminar tutor), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (deputy)
Mgr. Lenka Podrabská (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Prerequisites (in Czech)
VSLT0121c Bas. Med. Terminology -p
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • BASIC MEDICAL LATIN - practice. Syllabus. An obligatory part of each class is practising and testing of knowledge.
 • 1st week: Specimens of case histories, examples.
 • 2nd week: Borrowed verbs of Latin and Greek origin.
 • 3rd week: Basic vocabulary of the pharmacopoeia: subscription, forms of pharmaceutical preparations, groups of medicaments, pharmaceutical substances.
 • 4th week: Revision I. Restored pronunciation - examples.
 • 5th week: Phrases relating to death.
 • 6th week: Terms expressing place.
 • 7th week: Terms for various types of heartbeat.
 • 8th week: Terms denoting inflammations and tumours.
 • 9th week: Revision II.
 • 10th week: Terms for various types of diagnoses and prognoses.
 • 11th week: Terms for various types of therapies.
 • 12th week: Specimens of post mortem examinations, examples.
 • 13th week: Preparation for final test.
 • 14th week: Final written test.
 • 15th week: Credit acknowledgement.
Literature
 • MAREČKOVÁ, Elena and Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. 1. dotisk 4., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 187 pp. ISBN 80-210-2415-1. info
 • PRUCKLOVÁ, Renata and Marta SEVEROVÁ. Introduction to Latin and Greek terminology in medicine (Introduction to latin and Greek terminology iin medicine). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 146 pp. ISBN 80-210-2687-1. info
 • První dva tituly jsou základní (český/anglický program), třetí je doplňkový. - The first two titles are basic (Czech/English programme), the third is supplementary.
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VSLT0221c!
Assessment methods (in Czech)
Povinná přítomnost ve cvičeních vyplývá ze studijního řádu, tolerují se maximálně dvě absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu.
Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě řádné docházky, aktivní účasti ve cvičeních a výsledku klauzurního testu, jenž je zaměřen na slovotvornou, zčásti jmennou flexi.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: cvičení.
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2004/VSLT0221c