VSOT7X1c Otorhinolaryngology - practice

Faculty of Medicine
Spring 2018
Extent and Intensity
8/80/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Michaela Máchalová, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (lecturer)
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Alice Fryčková (seminar tutor)
MUDr. Jan Hanák (seminar tutor)
MUDr. Josef Machač (seminar tutor)
MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Alena Rafajová (seminar tutor)
MUDr. Petr Staněk (seminar tutor)
MUDr. Tomáš Talach, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Eva Tóthová (seminar tutor)
MUDr. Miroslav Veselý (seminar tutor)
Jaroslava Plavajka (assistant)
Jana Puklová (assistant)
Bc. Ing. Martina Zatloukalová (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.
Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: Bc. Ing. Martina Zatloukalová
Supplier department: Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
VSOT7X1c/01: Mon 16. 4. to Wed 18. 4. each working day 7:30–12:20 N02303, Thu 19. 4. to Fri 20. 4. each working day 7:30–12:20 N04006; and Mon 23. 4. 7:30–12:20 N02303, Tue 24. 4. 7:30–12:20 N04006, Wed 25. 4. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/02: Mon 2. 4. to Wed 4. 4. each working day 7:30–12:20 N02303, Thu 5. 4. to Fri 6. 4. each working day 7:30–12:20 N04006; and Mon 9. 4. 7:30–12:20 N02303, Tue 10. 4. 7:30–12:20 N04006, Wed 11. 4. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/04: Mon 5. 3. to Wed 7. 3. each working day 7:30–12:20 N02303, Thu 8. 3. to Fri 9. 3. each working day 7:30–12:20 N04006; and Mon 12. 3. 7:30–12:20 N02303, Tue 13. 3. 7:30–12:20 N04006, Wed 14. 3. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/05: Mon 19. 2. to Wed 21. 2. each working day 7:30–12:20 N02303, Thu 22. 2. to Fri 23. 2. each working day 7:30–12:20 N04006; and Mon 26. 2. 7:30–12:20 N02303, Tue 27. 2. 7:30–12:20 N04006, Wed 28. 2. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/06: Mon 28. 5. to Wed 30. 5. each working day 7:30–12:20 N02303, Thu 31. 5. to Fri 1. 6. each working day 7:30–12:20 N04006; and Mon 4. 6. 7:30–12:20 N02303, Tue 5. 6. 7:30–12:20 N04006, Wed 6. 6. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/07: Mon 14. 5. to Wed 16. 5. each working day 7:30–12:20 N02303, Thu 17. 5. to Fri 18. 5. each working day 7:30–12:20 N04006; and Mon 21. 5. 7:30–12:20 N02303, Tue 22. 5. 7:30–12:20 N04006, Wed 23. 5. 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/08: Mon 30. 4. to Wed 2. 5. each working day 7:30–12:20 N02303, Thu 3. 5. to Fri 4. 5. each working day 7:30–12:20 N04006, Mon 7. 5. each working day 7:30–12:20 N02303, Tue 8. 5. each working day 7:30–12:20 N04006, Wed 9. 5. each working day 7:30–9:45 N02303
VSOT7X1c/33: No timetable has been entered into IS.
VSOT7X1c/34: No timetable has been entered into IS.
VSOT7X1c/35: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites
VSPF0622p Pathophysiol. II - lect. && VSPA0622p Pathology II - lecture && VSIP0622c Introduction to internal II-pr && ( VLCP0622c Introduc. to surgery II -pr. || STCP0622c Clin.exam. in surgery II ) && ( STLM0522p Medical Microbiology II-lect. || VLLM0522p Medical Microbiology II - lect ) && ( VLIM051p Immunology - lecture || STIM051p Immunology-lecture ) && VLFA0621c Pharmacology I - p
Knowledge od theoretical discipline, especially anatomy, physiology, pathological physiology, surgical propedeutics, microbiology, imunology, farmacology.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course comprises basic otorhinolaryngology knowledge, introduces the students to the organization of out patient room, basic ENT evaluation and surgery. The surgery of ear (incl. cochlear implants), oral cavity, pharynx, larynx and endoscopic surgery of sinonasal region, surgery of thyroid gland and surgery of external neck are also included.
Learning outcomes
After completing lectures student will be able: - to do basic otorhinolaryngologic assessment - to recognize normal finding in evaluated person - to suggest another medical tests in any pathology - to suggest basic treatment
Syllabus
 • 1. den (Pondělí) FNUSA Úvod, rozsah ORL oboru, organizace stáží, studijní prameny. Sluchový analyzátor, anatomickofyziologické poznámky, otoskopické vyšetření - praktický nácvik, základní patologické nálezy na bubínku. Video: Otoakustické emise, Diapozitivy : Ucho I. Klasická sluchová zkouška, audiometrie, ERA, tympanometrie, stáž na audiologii, sluchadla 2. den (Úterý) FNUSA Rtg vyšetření spánkových kostí, sanační a rekonstrukční operace na středouší a jeho adnexech, kochleární implantát Diapozitivy: ucho II. Video - operace otosklerózy. Film: vyšetření a funkce vestibulárního ústrojí. Nos a paranazální dutiny - anatomicko fyziologické poznámky, přední rhinoskopie - praktický nácvik, zobrazovací metody PND, klasická rhinochirurgie, funkční endonazální chirurgie. Video: FESS Diapozitivy: Nos 3. den (Středa) FNUSA Nosohltan, hltan a dutina ústní - anatomicko fyziologické poznámky, zadní rhinoskopie, vyšetření dutiny ústní a slinných žláz - praktický nácvik. Provzdušnění středouší. Waldayerův lymfatický okruh. Diapozitivy - hltan Hypopharynx a hrtan - anatomicko fyziologické poznámky, nepřímá laryngoskopie a hypopharyngoskopie - praktický nácvik, poruchy motility hrtanu, dyspnoe. Film: tracheotomie, korekce sedlovitého nosu. Nemoci štítné žlázy. 4. den (Čtvrtek) FDN Vrozené vývojové vady ucha - typy postižení, možnosti chirurgické a protetické léčby. Ukázky na diapozitivech. Akutní středoušní zánět - etiologie, otoskopie- ukázky patologických nálezů, terapie, videoukázka provedení paracentézy. Komplikace zánětu středouší, terapie. Videoukázka - antromastoidectomie. Chronické záněty středouší se zaměřením na dětský věk - etiologie, diagnostika, terapie, videoukázka: zavedení tlak vyrovnávající trubičky, myringoplastika. Praktická výuka - nácvik otoskopie,účast při vyšetření pacienta v ambulanci, účast na operačním sále. 5. den (Pátek) FDN Nosohltan, hltan - se zaměřením na dětský věk: Hypertrofie adenoidních vegetací, vyšetření, diferenciální diagnostika, terapie. Ukázky na diapozitivech, video - adenotomie. Hypertrofie krčních tonsil, obstrukční sleep apnoe syndrom, vyšetření, terapie, videoukázka: tonsillotomia. Akutní a chronické záněty v oblasti krčních tonzil, etiologie, vyšetření, terapie, komplikace. Videoukázka: tonsillectomia. Praktická výuka: vyšetření nosohltanu, hltanu. 6. den (Pondělí) FNUSA Hrtan – anatomie, fyziologie, vyšetření, základní patologické nálezy. Lymfatický systém ORL oblasti - anatomicko fyziologické poznámky, vyšetření. Onkologická problematika v ORL, TNM klasifikace, strategie léčby onkologicky nemocných. Video: parciální laryngektomie. Endoskopie v ORL, demonstrace instrumentaria. 7. den (Úterý) ORL FDN Funkční endonasální chirurgie se zaměřením na dětský věk: vrozené vývojové vady, operace atrézie choan, dacryocystorhinostomie - videoukázky. Vývoj paranasálních dutin, akutní a chronické záněty, komplikace a jejich řešení.Videoukázky. Cizí tělesa v ORL : rozdělení, vyšetření, metody extrakce, bronchoskopie, ezofagoskopie, videoukázky. Praktická výuka: vyšetření hrtanu , hypofaryngu, přední rhinoskopie, zevní krk. 8. den (Středa) FNUSA Akutní a život ohrožující stavy v ORL. Video: Prof. Dr. O. Kleinsasser : Restoration of the voce by endolaryngeal surgery. Závěrečný pohovor, připomínky ke stážím, zápočet.
Literature
  required literature
 • KLOZAR, Jan. Speciální otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 224 s. ISBN 8024611252. info
  recommended literature
 • ŠLAPÁK, Ivo. Dětská otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 333 s. ISBN 9788020429001. info
 • Behrbohm H., Kaschke O., Nawka T., Swift A.: Ear, Nose and Throat Diseases, with Head and Neck Surgery. Thieme Medical Publishers Inc.: New York 2009. 461 s, ISBN 978-3-13-671203-0
 • UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA and Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii (Methods of investigation and basic diagnosis in otorhinolaryngology). 1st ed. Praha: Triton, 2002. 254 pp. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0. info
 • Šlampa P., Smilek P. a kol.: Nádory hlavy a krku. Praha, Mladá fronta 2016. 261s.
Teaching methods
Lectures, practical training of basic ENT evaluation, video sessions, presentations by professionals in the inpatient ward and operating theatre.
Assessment methods
Attendance in practices and seminars is compulsory; the presence of students is recorded. Teaching methods: lectures, discussion, practical training in ENT evaluation, presentation of individual cases – videos, pictures, watching surgery in operating theatre. Final appreciation- student will prove his ability to provide ENT examination and recognize normal ENT finding.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2018/VSOT7X1c