VSPA0521 Patologická anatomie I

Lékařská fakulta
podzim 2002
Rozsah
3/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Buček, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Emil Černý, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc. (přednášející)
MUDr. Karel Hušek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc. (přednášející)
MUDr. Eva Lžičařová (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Wotke, CSc. (přednášející)
MUDr. Víta Žampachová (přednášející)
doc. MUDr. Emil Černý, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc. (cvičící)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karel Hušek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Lžičařová (cvičící)
MUDr. Rudolf Nenutil, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Pavlovský (cvičící)
MUDr. Alžběta Sirotková (cvičící)
MUDr. Hana Svobodová (cvičící)
MUDr. Karel Veselý, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Wotke, CSc. (cvičící)
MUDr. Víta Žampachová (cvičící)
Garance
MUDr. Víta Žampachová
I. ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Víta Žampachová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
 • Obecná patologie
 • Metody patologie
 • Smrt, nekróza, metabolické a degenerativní choroby
 • Zánět obecná kriteria a reakce, typy a charakteristiky, specifické a granulomatózní záněty
 • Imunitní systém funkce, reakce, autoimunitní choroby,imunodeficience
 • Poruchy krevního oběhu centrální a periferní, celkové a lokální
 • Adaptace a proliferace hypertofie, hyperplázie, metaplázie
 • Onkologie obecná onkogeneze, klasifikace nádorů, nádory mezenchymové, epitelové, neuroektodermové, germinální, smíšené, mezoteliom, choriokarcinom
Literatura
 • BEDNÁŘ, Blahoslav. Patologie : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 682 s., ob. info
 • MIŘEJOVSKÝ, Pavel a Blahoslav BEDNÁŘ. Obecná patologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 84 s. ISBN 80-7066-950-0. info
 • Speciální patologie. Edited by Ctibor Povýšil. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 151 s. ISBN 80-7184-484-5. info
 • Speciální patologie :neuropatologie, patologie kosterního svalstva, patologie novorozence, malabsorpční syndrom. Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 51 s. ISBN 80-210-1340-0. info
 • BUČEK, Jan. Praktikum z patologie :pitevní cvičení. 4. přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 88 s. ISBN 80-210-0721-4. info
 • FEIT, Josef, P. MIŘEJOVSKÝ a I. STEINER. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6. info
 • Praktikum z patologie 1 :histopatologie. Edited by Milan Macek. 2. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1989. 182 s. ISBN 80-210-0011-2. info
Metody hodnocení
Přednášky: dvakrát týdně
Praktika: střídavě pitevní a histopatologická cvičení, výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány
Informace učitele
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na I. a II. PAÚ
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005.