VSPA0521p Patolog. anatomie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
3/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Buček, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Emil Černý, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc. (přednášející)
MUDr. Karel Hušek, CSc. (přednášející)
MUDr. Eva Lžičařová (přednášející)
prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Wotke, CSc. (přednášející)
MUDr. Víta Žampachová (přednášející)
Eva Benešová (pomocník)
Jarmila Jelínková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc.
I. ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSFY0422p Fyziologie II - přednáška && ( VSBC041p Biochemie II -p || VSBC0422p Biochemie II -p ) && VSAN0333p Anatomie III p && VSHE0322p Histologie a embryologie II -p && ( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika 1 && ( VSAJ0222 Angličtina 1 II -c || VSNJ0222 Němčina 1 II -c || VSRJ0222 Ruština 1 II -c || VSSJ0222 Španělština 1 II -c || VSFJ0222 Francouzština 1 II -c || VSCJ0484 Čeština pro cizince IV -c ) && ( VLLM0421c Lékařská mikrobiologie || STLM0421c Lékařská mikrobiologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
 • Obecná patologie
 • 1.-2. Metody patologie základní nomenklatura, pitva, biopsie, cytologie
 • 3.-4. Smrt, nekróza, metabolické a degenerativní choroby poškození buňky a adaptace, apoptóza
 • Zánět 5.-6. obecná kritéria a reakce, 7. typy a charakteristiky, 8. specifické a granulomatózní záněty
 • 9.-10. Imunitní systém funkce, reakce, autoimunitní choroby,imunodeficience
 • 11. Poruchy krevního oběhu centrální a periferní, celkové a lokální
 • 12. Adaptace a proliferace hypertofie, hyperplázie, metaplázie
 • Onkologie obecná 13. onkogeneze, klasifikace nádorů, 14. nádory mezenchymové, epitelové, 15. neuroektodermové, germinální, smíšené, mezoteliom, choriokarcinom
Literatura
 • BEDNÁŘ, Blahoslav. Patologie : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 682 s., ob. info
 • MIŘEJOVSKÝ, Pavel a Blahoslav BEDNÁŘ. Obecná patologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 84 s. ISBN 80-7066-950-0. info
 • Speciální patologie. Edited by Ctibor Povýšil. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 151 s. ISBN 80-7184-484-5. info
 • Speciální patologie :neuropatologie, patologie kosterního svalstva, patologie novorozence, malabsorpční syndrom. Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 51 s. ISBN 80-210-1340-0. info
 • BUČEK, Jan. Praktikum z patologie :pitevní cvičení. 4. přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 88 s. ISBN 80-210-0721-4. info
 • FEIT, Josef, P. MIŘEJOVSKÝ a I. STEINER. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6. info
 • Praktikum z patologie 1 :histopatologie. Edited by Milan Macek. 2. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1989. 182 s. ISBN 80-210-0011-2. info
Metody hodnocení
Přednášky: dvakrát týdně
Praktika: střídavě pitevní a histopatologická cvičení, výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány
Informace učitele
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na I. a II. PAÚ
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.