VSPA0622 Patologická anatomie II

Lékařská fakulta
jaro 2000
Rozsah
3/4/0. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Jan Buček, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Emil Černý, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc. (přednášející)
MUDr. Karel Hušek, CSc. (přednášející)
MUDr. Eva Krejčí (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc. (přednášející)
MUDr. Eva Lžičařová (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Wotke, CSc. (přednášející)
MUDr. Víta Žampachová (přednášející)
doc. MUDr. Emil Černý, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc. (cvičící)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Karel Hušek, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Krejčí (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Lžičařová (cvičící)
MUDr. Rudolf Nenutil, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Pavlovský (cvičící)
MUDr. Alžběta Sirotková (cvičící)
MUDr. Hana Svobodová (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Wotke, CSc. (cvičící)
MUDr. Víta Žampachová (cvičící)
Garance
MUDr. Víta Žampachová
I. ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Víta Žampachová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
 • Speciální patologie
 • Kardiovaskulární patologie, patologie krvetvorné a lymfatické tkáně vrozené vady, metabolické a oběhové poruchy, záněty, nádory
 • Patologie respiračního systému
 • Patologie gastrointestinál. traktu, jater a žlučových cest, pankreatu
 • Patologie urogenitálu ledvin, močového traktu, mužského genitálu, ženského genitálu, mammy
 • Patologie centrálního a periferního nervového systému
 • Patologie endokrinního systému
 • Patologie muskuloskeletálního systému, kůže. Patologie novorozence
Literatura
 • BEDNÁŘ, Blahoslav. Patologie : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 682 s., ob. info
 • MIŘEJOVSKÝ, Pavel a Blahoslav BEDNÁŘ. Obecná patologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 84 s. ISBN 80-7066-950-0. info
 • Speciální patologie. Edited by Ctibor Povýšil. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 151 s. ISBN 80-7184-484-5. info
 • Speciální patologie :neuropatologie, patologie kosterního svalstva, patologie novorozence, malabsorpční syndrom. Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 51 s. ISBN 80-210-1340-0. info
 • BUČEK, Jan. Praktikum z patologie :pitevní cvičení. 4. přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 88 s. ISBN 80-210-0721-4. info
 • FEIT, Josef, P. MIŘEJOVSKÝ a I. STEINER. Kontrolní otázky z patologie. 1. vyd. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6. info
 • Praktikum z patologie 1 :histopatologie. Edited by Milan Macek. 2. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1989. 182 s. ISBN 80-210-0011-2. info
Metody hodnocení
Přednášky: dvakrát týdně
Praktika: střídavě pitevní a histopatologická cvičení, výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány
Zkouška se skládá z praktické části (autopsie, histopatologie), ev. testu, teoretické části (otázky z obecné patologie, speciální patologie, onkologie)
Informace učitele
Podrobné informace o průběhu výuky jsou vyvěšeny na I. a II. PAÚ
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.