VSPF0521p Patologická fyziologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2004
Rozsah
2/0/0. 0 kr. Doporučované ukončení: -. Jiná možná ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející), doc. MUDr. Dobroslav Hájek, CSc. (zástupce)
doc. RNDr. Vladimír Znojil, CSc. (přednášející), prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (zástupce)
Věra Ježková (pomocník), Mgr. Leo Nitče (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hodnotové a popisné definice zdraví a nemoci.
Koncepce normality, její biologická východiska, koncepce normálnosti v klinice, referenční hodnoty.
Obecné příčiny nemoci, model nemoci "z jedné velké příčiny" proti konstitučnímu hledisku.
Etiologie a patogeneza nemoci.
Regulační povaha nemoci, základní koncepce teorie regulace, jejich aplikace na fyziologické a patofyziologické jevy.
Genové mechanizmy nemocí, regulace genové exprese, vzácné a běžné alely, genetický polymorfizmus, genetická variabilita bílkovinných molekul, protiklad mendelistických a multifaktoriálních nemocí, chromosomové aberace.
Patofyziologie enzymů.
Nemoci související s poruchami reparace DNK, mechanizmy reparace DNK a jejich patologie.
Stárnutí, definice stárnutí, fenomény stárnutí, teorie a etiologie stárnutí, možnosti intervence.
Nádorová transformace buňky, protoonkogeny a onkogeny, supresorové geny, cytokinetika nádorového růstu.
Fyziologická a patologická regenerace, hojení ran.
Prostaglandiny a leukotrieny, fyziologie a účast v patologických procesech.
Zánět, definice zánětu, akutní a chronický zánět, mediátory zánětu, všeobecné reakce při zánětu.
Poruchy udržování tělesné teploty, horečka, hypertermie, hypotermie.
Bolest, dráhy bolesti, patofyziologie a klinika, terapie bolesti.
Patofyziologie membránových dějů, fyziologie a patologická fyziologie transportních procesů.
Radiační patofyziologie, teorie o subcelulárních účincích ionizujícího záření, účinek ionizujícího záření na buňky a tkáně, deterministické a stochastické účinky záření, problém individuální radiosensitivity, ionizující záření jako faktor životního prostředí.
Vliv dalších zevních faktorů na organizmus.
Kardiovaskulární nemoci.
Poruchy trávení a výživy.
Endokrinní a metabolické nemoci.
Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
Revmatologické a imunitní nemoci.
Patofyziologie respiračního systému.
Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů.
Patofyziologie nervového systému.
Osnova
 • SYLABUS PŘEDNÁŠEK Z PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE NA PODZIMNÍ SEMESTR 2003:
 • 24. září 2003. Patologická fyziologie jako věda. Nemoc, zdraví normalita. Prof. MUDr. J. Vácha, DrSc.
 • 1.října 2003. Regulace proliferace a zániku buněk za patofyziologických situací. MUDr. M. Horký
 • 8.října 2003. Chronopatologie. Cyklické procesy na buněčné a orgánové úrovni, význam chronopatologie. As. MUDr. D. Hájek, CSc.
 • 15.října 2003. Šok a stres. Typy šoku. Všeobecný adaptační syndrom. Doc. MUDr. A. Vašků, CSc.
 • 22. října 2003. Radiační patofyziologie. Doc. RNDr. V. Znojil, CSc.
 • 29. října 2003. Zánět. Cytokiny, chemokiny, tachykiny. Doc. MUDr. A. Vašků, CSc.
 • 5. listopadu 2003. Patofyziologie vybraných autoimunitních stavů. Doc. MUDr. L. Izakovičová Hollá, PhD.
 • 12. listopadu 2003. Srdečně cévní systém- obecná patofyziologie. Prof. MUDr. J. Vácha, DrSc.
 • 19. listopadu 2003. Srdeční selhání, objemové a tlakové přetížení srdce, systolická a diastolická dysfunkce. Doc. MUDr. A. Vašků, CSc.
 • 26. listopadu 2003. Ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, patogeneze a klinické aspekty. MUDr. M. Horký
 • 3.prosince 2003. Patofyziologie výměny plynů v plicích. Prof. MUDr. J. Vácha, DrSc.
 • 10.prosince 2003. Patofyziologie řízení dýchání. Prof. MUDr. J. Vácha, DrSc.
 • 17.prosince 2003. Obstrukční ventilační poruchy. As. MUDr. D. Hájek, CSc.
 • 7.ledna 2004. Poruchy difúze a perfúze plic. As. MUDr. D. Hájek, CSc.
 • 14. ledna 2004. Genové mechanismy nemocí. Prof. MUDr. J. Vácha, DrSc.
Literatura
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie I. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 179 s. ISBN 80-210-0564-5. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie II. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 198 s. ISBN 80-210-0565-3. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1994. 229 s. ISBN 80-210-0979-9. info
 • VÁCHA, Jiří. Patologická fyziologie IV. Hemostáza a trombóza. Patofyziologie dýchacího systému. Patofyziologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 271 s. ISBN 80-210-2207-8. info
 • VÁCHA, Jiří. Průvodce k přednáškám z pathologické fysiologie : Pathofysiologie dýchacího systému. Pathofysiologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1997. 121 s. ISBN 80-210-1659-0. info
 • Kolektiv autorů. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vydání. Masarykova universita 2000. 59s, ISBN 80-210-2318-X
 • KARLSON, Peter, Wolfgang GEROK a W. GROSS. Pathobiochemie. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 480 s. info
 • Essentials of pathophysiology :concepts and applications for health care professionals. Edited by Thomas J. Nowak - A. Gordon Handford. [1st ed.]. Dubuque: W.C. Brown, 1994. xviii, 666. ISBN 0-697-13314-1. info
 • HULÍN, Ivan. Patofyziológia. Illustrated by Albín Brunovský. 2. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, 1996. xvi, 702 s. ISBN 80-85665-62-X. info
 • Essentials of pathophysiology. Edited by Chris E. Kaufman - Patrick A. McKee. 1st ed. Boston: Little, Brown and Company, 1996. xvi, 799 s. ISBN 0-316-48405-9. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.