VSPF0622 Patologická fyziologie II

Lékařská fakulta
jaro 2002
Rozsah
2/3/0. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Dobroslav Hájek, CSc. (cvičící)
MUDr. Marcel Horký (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Ivan Koláčný (cvičící)
RNDr. Jan Mužík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Filip Otevřel, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vladimír Znojil, CSc. (cvičící)
Mgr. Leo Nitče (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Marcela Mailbeková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • SYLABUS PŘEDMĚTU PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE - VŠEOBECNĚ:
 • Hodnotové a popisné definice zdraví a nemoci.
 • Koncepce normality, její biologická východiska, koncepce normálnosti v klinice, referenční hodnoty.
 • Obecné příčiny nemoci, model nemoci "z jedné velké příčiny" proti konstitučnímu hledisku.
 • Etiologie a patogeneza nemoci.
 • Regulační povaha nemoci, základní koncepce teorie regulace, jejich aplikace na fyziologické a patofyziologické jevy.
 • Genové mechanizmy nemocí, regulace genové exprese, vzácné a běžné alely, genetický polymorfizmus, genetická variabilita bílkovinných molekul, protiklad mendelistických a multifaktoriálních nemocí, chromosomové aberace.
 • Patofyziologie enzymů.
 • Nemoci související s poruchami reparace DNK, mechanizmy reparace DNK a jejich patologie.
 • Stárnutí, definice stárnutí, fenomény stárnutí, teorie a etiologie stárnutí, možnosti intervence.
 • Nádorová transformace buňky, protoonkogeny a onkogeny, supresorové geny, cytokinetika nádorového růstu.
 • Fyziologická a patologická regenerace, hojení ran.
 • Prostaglandiny a leukotrieny, fyziologie a účast v patologických procesech.
 • Zánět, definice zánětu, akutní a chronický zánět, mediátory zánětu, všeobecné reakce při zánětu.
 • Poruchy udržování tělesné teploty, horečka, hypertermie, hypotermie.
 • Bolest, dráhy bolesti, patofyziologie a klinika, terapie bolesti.
 • Patofyziologie membránových dějů, fyziologie a patologická fyziologie transportních procesů.
 • Radiační patofyziologie, teorie o subcelulárních účincích ionizujícího záření, účinek ionizujícího záření na buňky a tkáně, deterministické a stochastické účinky záření, problém individuální radiosensitivity, ionizující záření jako faktor životního prostředí.
 • Vliv dalších zevních faktorů na organizmus.
 • Kardiovaskulární nemoci.
 • Poruchy trávení a výživy.
 • Endokrinní a metabolické nemoci.
 • Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
 • Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
 • Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
 • Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
 • Revmatologické a imunitní nemoci.
 • Patofyziologie respiračního systému.
 • Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů.
 • Patofyziologie nervového systému.
 • Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Literatura
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie I. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 179 s. ISBN 80-210-0564-5. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie II. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 198 s. ISBN 80-210-0565-3. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1994. 229 s. ISBN 80-210-0979-9. info
 • VÁCHA, Jiří. Patologická fyziologie IV. Hemostáza a trombóza. Patofyziologie dýchacího systému. Patofyziologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 271 s. ISBN 80-210-2207-8. info
 • VÁCHA, Jiří. Průvodce k přednáškám z pathologické fysiologie : Pathofysiologie dýchacího systému. Pathofysiologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1997. 121 s. ISBN 80-210-1659-0. info
 • VAŠKŮ, Anna a kol. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 59 s. ISBN 80-210-2318-X. info
 • HULÍN, Ivan. Patofyziológia. Illustrated by Albín Brunovský. 2. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, 1996. xvi, 702 s. ISBN 80-85665-62-X. info
 • KARLSON, Peter, Wolfgang GEROK a Werner GROSS. Pathobiochemie. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 480 s. info
 • Essentials of pathophysiology. Edited by Chris E. Kaufman - Patrick A. McKee. 1st ed. Boston: Little, Brown and Company, 1996. xvi, 799 s. ISBN 0-316-48405-9. info
 • Essentials of pathophysiology :concepts and applications for health care professionals. Edited by Thomas J. Nowak - A. Gordon Handford. [1st ed.]. Dubuque: W.C. Brown, 1994. xviii, 666. ISBN 0-697-13314-1. info
 • Zápal. Horúčka. Bolesť. Edited by Miroslav Ferenčík. [1. vyd.]. Bratislava: Slovart, 1997. 215 s. ISBN 80-85665-81-6. info
 • KLENER, Pavel et al. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. 949 s. ISBN 80-7262-007-X. info
 • HATINA, Jiří a Brian D. SYKES. Lékařská genetika : problémy a přístupy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 296 s. ISBN 8020007008. info
 • NEČAS, Emanuel a spol. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 s. ISBN 80-246-0051-X. info
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.