VSPF0622 Pathological Physiology II

Faculty of Medicine
Spring 2002
Extent and Intensity
2/3/0. Type of Completion: RZk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (lecturer)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Michal Beránek, Ph.D., MBA (seminar tutor)
doc. MUDr. Dobroslav Hájek, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Marcel Horký (seminar tutor)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Ivan Koláčný (seminar tutor)
RNDr. Jan Mužík, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Filip Otevřel, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Vladimír Znojil, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Leo Nitče (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc.
Department of Pathophysiology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: Marcela Mailbeková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • SYLABUS PŘEDMĚTU PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE - VŠEOBECNĚ:
 • Hodnotové a popisné definice zdraví a nemoci.
 • Koncepce normality, její biologická východiska, koncepce normálnosti v klinice, referenční hodnoty.
 • Obecné příčiny nemoci, model nemoci "z jedné velké příčiny" proti konstitučnímu hledisku.
 • Etiologie a patogeneza nemoci.
 • Regulační povaha nemoci, základní koncepce teorie regulace, jejich aplikace na fyziologické a patofyziologické jevy.
 • Genové mechanizmy nemocí, regulace genové exprese, vzácné a běžné alely, genetický polymorfizmus, genetická variabilita bílkovinných molekul, protiklad mendelistických a multifaktoriálních nemocí, chromosomové aberace.
 • Patofyziologie enzymů.
 • Nemoci související s poruchami reparace DNK, mechanizmy reparace DNK a jejich patologie.
 • Stárnutí, definice stárnutí, fenomény stárnutí, teorie a etiologie stárnutí, možnosti intervence.
 • Nádorová transformace buňky, protoonkogeny a onkogeny, supresorové geny, cytokinetika nádorového růstu.
 • Fyziologická a patologická regenerace, hojení ran.
 • Prostaglandiny a leukotrieny, fyziologie a účast v patologických procesech.
 • Zánět, definice zánětu, akutní a chronický zánět, mediátory zánětu, všeobecné reakce při zánětu.
 • Poruchy udržování tělesné teploty, horečka, hypertermie, hypotermie.
 • Bolest, dráhy bolesti, patofyziologie a klinika, terapie bolesti.
 • Patofyziologie membránových dějů, fyziologie a patologická fyziologie transportních procesů.
 • Radiační patofyziologie, teorie o subcelulárních účincích ionizujícího záření, účinek ionizujícího záření na buňky a tkáně, deterministické a stochastické účinky záření, problém individuální radiosensitivity, ionizující záření jako faktor životního prostředí.
 • Vliv dalších zevních faktorů na organizmus.
 • Kardiovaskulární nemoci.
 • Poruchy trávení a výživy.
 • Endokrinní a metabolické nemoci.
 • Patofyziologie kardiovaskulárního systému.
 • Patofyziologie trávicího systému, poruchy výživy.
 • Patofyziologie endokrinního systému, metabolické nemoci.
 • Patofyziologie hemopoetického systému, neoplázie.
 • Revmatologické a imunitní nemoci.
 • Patofyziologie respiračního systému.
 • Patofyziologie ledvin, poruchy metabolizmu vody a elektrolytů.
 • Patofyziologie nervového systému.
 • Patofyziologie svalů a smyslových orgánů.
Literature
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie I. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 179 s. ISBN 80-210-0564-5. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie II. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1993. 198 s. ISBN 80-210-0565-3. info
 • VÁCHA, Jiří. Pathologická fysiologie III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1994. 229 s. ISBN 80-210-0979-9. info
 • VÁCHA, Jiří. Patologická fyziologie IV. Hemostáza a trombóza. Patofyziologie dýchacího systému. Patofyziologie srdečně cévního systému (Pathological Physiology IV. Haemostasis and thrombosis. Pathophysiology of the respiratory system. Pathophysiology of the cardiovascular system). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 271 pp. ISBN 80-210-2207-8. info
 • VÁCHA, Jiří. Průvodce k přednáškám z pathologické fysiologie : Pathofysiologie dýchacího systému. Pathofysiologie srdečně cévního systému. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1997. 121 s. ISBN 80-210-1659-0. info
 • VAŠKŮ, Anna a kol. Praktikum z patologické fyziologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 59 pp. ISBN 80-210-2318-X. info
 • HULÍN, Ivan. Patofyziológia. Illustrated by Albín Brunovský. 2. vyd. Bratislava: Slovak Academic Press, 1996. xvi, 702 s. ISBN 80-85665-62-X. info
 • KARLSON, Peter, Wolfgang GEROK and Werner GROSS. Pathobiochemie. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 480 s. info
 • Essentials of pathophysiology. Edited by Chris E. Kaufman - Patrick A. McKee. 1st ed. Boston: Little, Brown and Company, 1996. xvi, 799 s. ISBN 0-316-48405-9. info
 • Essentials of pathophysiology :concepts and applications for health care professionals. Edited by Thomas J. Nowak - A. Gordon Handford. [1st ed.]. Dubuque: W.C. Brown, 1994. xviii, 666. ISBN 0-697-13314-1. info
 • Zápal. Horúčka. Bolesť. Edited by Miroslav Ferenčík. [1. vyd.]. Bratislava: Slovart, 1997. 215 s. ISBN 80-85665-81-6. info
 • KLENER, Pavel et al. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. 949 pp. ISBN 80-7262-007-X. info
 • HATINA, Jiří and Brian D. SYKES. Lékařská genetika : problémy a přístupy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 296 s. ISBN 8020007008. info
 • NEČAS, Emanuel a spol. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 pp. ISBN 80-246-0051-X. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006.
 • Enrolment Statistics (Spring 2002, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2002/VSPF0622