VSPM081 Paliativní medicína

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Šmardová (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (přednášející)
MUDr. Marcela Tomíšková (přednášející)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (přednášející)
MUDr. Radim Němeček, Ph.D. (cvičící)
Garance
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika komplexní onkologické péče - Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 14. 3. 15:00–16:40 N02901, Čt 21. 3. 15:00–16:40 N02901, Čt 28. 3. 15:00–16:40 N02901, Čt 4. 4. 15:00–16:40 N02901, Čt 11. 4. 15:00–16:40 N02901, Čt 18. 4. 15:00–16:40 N02901, Čt 25. 4. 15:00–16:40 N02901, Čt 2. 5. 15:00–16:40 N02901, Čt 9. 5. 15:00–16:40 N02901
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II-předn.
VSPF0622p && VLFA0722c && VLNP081c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/40, pouze zareg.: 0/40
Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty 5. a 6. ročníku
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Paliativní medicína nabízí možnost získat základní znalosti a dovednosti v péči o pokročile nevyléčitelně nemocné pacienty (onkologické i neonkologické). Obsahem přednášek a seminářů bude léčba nejčastějších symptomů, pravidla podpůrné komunikace a psychosociální aspekty péče. Účastníci se seznámí s etickým a právním rámcem poskytování paliativní péče. Součástí výuky budou 2 exkurze do hospiců v brněnském regionu. Předmět je zakončen kolokviem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: náležitě zhodnotit a paliativně řešit nejčastější tělesné a psychické symptomy pokročilých stádií nevyléčitelných onemocnění; podpůrně komunikovat s pacienty a jejich rodinami o závažné diagnoze, prognoze a plánu paliativní péče; bude znát etické a právní souvislosti lékařského rozhodování u pacientů v závěru života; bude znát organizaci paliativní péče v ČR
Osnova
 • Základní pojmy: paliativní péče, nevyléčitelné onemocnění, závěr života, kvalita života, hospic, limitace léčby, eutanázie
 • Paliativní management nejčastějších symptomů pokročilého onemocnění: bolest, dušnost, anorexie, nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, únava
 • Paliativní management pokročilých stádií neonkologických onemocnění: CHOPN, CHSS, chronické renální selhání, neurodegenerativní onemocnění, syndrom geriatrické křehkosti
 • Psychiatrické syndromy v závěru života: úzkost, deprese, delirium, poruchy spánku
 • Psychologické a sociální aspekty paliativní péče
 • Etické a právní aspekty paliativní péče
 • Komunikace a pacientem v závěru života: diagnoza, prognoza, plán paliativní péče
 • Paliativní péče v ůrzných prostředích: hospic, nemocnice, ARO/JIP, domácí prostředí, organizace paliativní péče v ČR
Literatura
  doporučená literatura
 • Ladislav Kabelka. Geriatrická paliativní péče. Praha: Mladá fronta, a.s., 2017, 320 s. ISBN 978-80-204-4225-3
 • SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 2., nezměn. vyd. Praha: Galén, 2011. 363 s. ISBN 9788072628490. info
Výukové metody
Přednášky;worshopy; exkurze v hospicových zařízeních
Metody hodnocení
Podmínky k udělení zápočtu za předmět Paliativní medicína Účast na přednáškách 80% Písemně zpracovaná: Případová studie nevyléčitelně nemocného pacienta a rozvaha o možnostech paliativní péče (na základě osobní zkušenosti nebo klinické zkušenosti ze stáží) NEBO Esej na jedno z následujících témat 1. Co znamená „kvalita života“ v situaci pokročilého nevyléčitelného onemocnění 2. Lze pacienty otevřeně a pravdivě informovat o nepříznivé prognóze a přitom jim „nebrat naději“? 3. Je otázce péče o pacienty v závěru života věnována během studia na LF MU dostatečná pozornost? Rozsah eseje: 1-2 stránky A4
Informace učitele
V případě většího zájmu jsou upřednostněni studenti vyšších ročníků.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/VSPM081