ZLBC041c Biochemie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Bláhová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Anna Pleskačová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Martina Hanousková (pomocník)
Miriam Minaříková (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Lucie Novotná (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLBC041c/smazat: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ZLBC041c/21: Čt 28. 2. 8:00–9:40 A16/216, Čt 21. 3. 8:00–9:40 A16/216, Čt 11. 4. 8:00–9:40 A16/216
ZLBC041c/22: St 27. 2. 8:00–9:40 A16/211, St 20. 3. 8:00–9:40 A16/211, St 10. 4. 8:00–9:40 A16/211
ZLBC041c/23: Čt 7. 3. 8:00–9:40 A16/216, Čt 28. 3. 8:00–9:40 A16/216, Čt 18. 4. 8:00–9:40 A16/216
ZLBC041c/24: St 6. 3. 8:00–9:40 A16/211, St 27. 3. 8:00–9:40 A16/211, St 17. 4. 8:00–9:40 A16/211
Předpoklady
ZLLC011p Lék. chemie - předn. && ZLBF011p Lékař.fyzika a informatika-př. && ZLBI0222p Biologie II - přednáška && ZLBC0221s Biochemie I -seminář && ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLFY0321s Fyziologie I - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: mimo studenty LF, max 5 posluchačů z MU, po dohodě s vedoucím ústavu
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs doplňuje předměty ZLBC041p a ZLBC041s. Jeho cílem je, aby studenti získali zkušenost s řešením praktických problémů v klinické biochemii, procvičili si praktické dovednosti a naučili se interpretovat výsledky klinicko-biochemických analýz.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen manipulovat se základními laboratorními pomůckami a dodržovat zásady bezpečné práce v laboratoři
Vysvětlí způsoby získávání biologického materiálu pro biochemické analýzy a je seznámen s pravidly manipulace s ním.
Dokáže interpretovat výsledky biochemických analýz, diskutovat význam zjištěných nálezů.
Rozumí principům nejvýznamnějších biochemicko-analytických metodik.
Osnova
  • Organizace práce v praktických cvičeních. Zacházení s chemickými látkami (ZC041). 1. Vyšetření metabolismu glukosy. Vyšetření metabolismu glukosy. Enzymové stanovení glukosy v plazmě. Stanovení glykemie osobním glukometrem. Důkaz a stanovení glukosy v moči. Důkaz ketolátek v moči. 2. Vyšetření metabolismu tvrdých tkání. Stanovení vápníku v séru. Stanovení katalytické aktivity celkové ALP a kostního izoenzymu v séru. 3. Vyšetření slin. Vyšetření rychlosti sekrece slin. Stanovení pufrační kapacity slin. Průkaz vybraných organických látek ve slinách. Detekce amylázy ve slinách a její substrátová specifita.
Literatura
    povinná literatura
  • Návody ke cvičením v IS. Instructions available in IS.
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech cvičení a odevzdání všech protokolů do zadaného termínu. Získání zápočtu ze cvičení je podmínkou registrace ke zkoušce z Biochemie II.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.