ZLBF0121c Lékařská fyzika a informatika I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Jůza (cvičící)
MUDr. Věra Maryšková (cvičící)
Ing. Jana Pokorná (cvičící)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (cvičící)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Vlk, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLBF0121c/21: St 11:00–12:40 F01B1/409, St 11:00–12:40 F01B1/414, St 11:00–12:40 F01B1/413
ZLBF0121c/22: St 11:00–12:40 F01B1/409, St 11:00–12:40 F01B1/413, St 11:00–12:40 F01B1/414
ZLBF0121c/23: St 9:20–11:00 F01B1/409, St 9:20–11:00 F01B1/414, St 9:20–11:00 F01B1/413
ZLBF0121c/24: St 9:20–11:00 F01B1/414, St 9:20–11:00 F01B1/413, St 9:20–11:00 F01B1/409
Předpoklady
základní znalost středoškolské fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu by studenti měli být schopni: porozumět a vysvětlit biofyzikální zásady a zákony; obsluhovat základní biofyzikální přístroje; vyhodnotit získaná data pomocí základních biofyzikálních metod ve světle vědeckého, efektivního, bezpečného a účinného přístupu k jejich použití;
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student (s důrazem na zubní lékařství) schopen:
- porozumět nejdůležitějším biofyzikálním zásadám a zákonům;
- zvládnout měření pomocí základních biofyzikálních přístrojů, jakož i statické vyhodnocení tohoto měření;
- vyhodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami; porozumět zásadám některých složitějších lékařských diagnostických zařízení;
- rozlišovat možnosti aplikace biofyzikálních metod a zdravotnických prostředků v praxi.
Osnova
 • Praktická cvičení.
 • (Praktická výuka je členěna na výuku v laboratořích, semináře a demonstrace)
 • 1. Úvod. Organizace a bezpečnost práce v praktických cvičeních. Základy fyzikálních měření. Úvod do praktického bloku. Principy elektrických přístrojů a jejich používání.
 • 2. Absorpční křivka eosinu. Stanovení koncentrace eosinu.
 • 3. Refraktometrické stanovení koncentrace NaCl. Polarimetrie.
 • 4. Měření viskozity kapalin.
 • 5. Měření povrchového napětí kapalin.
 • 6. Audiometrie. Stanovení vizu.
 • 7. Měření krevního tlaku. Ergometr.
 • 8. Měření povrchové kožní teploty termistorem. Měření teploty termočlánkem.
 • 9. Měření napětí a frekvence el. signálů osciloskopem.
 • 10. Analýza akustických prvků lidského hlasu. Měření impedance tkáně.
 • 11. Hemolýza suspenze erytrocytů terapeutickým ultrazvukem.
 • 12. Měření absorpce ionizujícího záření.
 • 13. Měření parametrů prostředí (hluk). Měření optické mohutnosti čoček.
 • 14. Zápočtový test.
Literatura
  povinná literatura
 • MORNSTEIN, Vojtěch. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 stran. ISBN 9788021089846. info
  neurčeno
 • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Vojtěch Mornstein. 3. dotisk 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 325 s. ISBN 978-80-210-5758-6. info
 • MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika : (se zaměřením na zubní lékařství). [1. vydání]. Brno: Neptun, 2007. 352 stran. ISBN 9788086850023. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
Základní podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech praktických cvičení. Průběžně jsou ústním zkoušením ověřovány znalostí principů používaných metod, v případě základních neznalostí může být student vyloučen ze cvičení. Studenti povinně zpracovávají ke každé úloze komplexní a unikátní protokol, který je známkován. Pokud jsou dva a více protokoly hodnoceny nedostatečně, student není připuštěn k závěrečnému testu. Cvičení jsou ukončena závěrečným testem jež obsahuje obvykle 20 otázek, hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 10 bodů.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/vlzl.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.