ZLBI0222c Biologie II-cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (cvičící)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Hříbková (cvičící)
Mgr. Kamil Matulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dáša Bohačiaková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Bosáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Kubíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Kubíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Paštěková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Stejskal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Strouhal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Šimara, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Tesařová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Markéta Unucková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Zobaníková, Ph.D. (cvičící)
Debora Ledahudcová (pomocník)
Ing. Lucia Ráheľová (pomocník)
Eva Skalová (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLBI0222c/21: Po 7:30–9:10 A7/217; a Po 30. 3. 7:30–9:10 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3), Po 6. 4. 7:30–9:10 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
ZLBI0222c/22: Po 7:30–9:10 A7/217; a Po 30. 3. 7:30–9:10 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3), Po 6. 4. 7:30–9:10 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
ZLBI0222c/23: Čt 15:40–17:10 A7/217; a Čt 2. 4. 15:40–17:10 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3), Čt 9. 4. 15:40–17:10 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
ZLBI0222c/24: Čt 15:40–17:10 A7/217; a Čt 2. 4. 15:40–17:10 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3), Čt 9. 4. 15:40–17:10 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
ZLBI0222c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLBI0121c Biologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět má poskytnout studentům přehled současných poznatků z molekulární biologie a obecné genetiky člověka v návaznosti na další teoretické obory lékařské fakulty. Studenti si osvojí znalosti o typech dědičnosti, o genetické prognóze, o DNA diagnostice a o praktických aplikacích moderních metod molekulární genetiky. Tyto vědomosti jsou předpokladem pro studium dalších předmětů – genetiky člověka, fyziologie a základů patologie.
Osnova
  • Karyotyp. Chromosomální aberace. Autosomální dědičnost. Gonosomální dědičnost. Praktické aspekty genetiky člověka. Genetická prognóza. Genetika populací. Kancerogeneze. Amesův test. Internetové zdroje pro biomedicínu. DNA diagnostika. Základy genového inženýrství. Restrikční mapování. Praktické aplikace metod molekulární genetiky.
Literatura
  • Aktuální protokoly ke cvičením jsou v elektronické podobě na stránkách informačního systému MU (ISu)
  • Campbell, N., A., Reece, J., B. 2006 Biologie. Computer press (ISBN: 80-251-1178-4)
  • Alberts, B., et al..: Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing, Ústí nad Labem 2005, 740, ISBN-10: 80-902906-2-0
  • Lodish, H., Berk, A., Matsudaira, P., Kaiser,C.A., Krieger, M., Scott, M.P., Zipurski, L., Darnell, J.: Molecular Cell Biology 5th ed., 2004 (ISBN: 0-7167-4366-3)
  • Pollard, Thomas D., Earnshaw, William C.: Cell Biology, 2nd ed., Saunders-Elsevier, Philadelphia, 2008
Metody hodnocení
Účast na výuce je povinná, protokoly pro každou hodinu lze stáhnout v ISu, podmínky zápočtu: kontrola všech protokolů v semestru (i za absence), 1 absence povolena, za každou další student vypracuje referát v rozsahu 2 strany A4 na zadané téma. Posouzení 4 a více absencí je řešeno individuálně a je vázáno na prokázání znalostí témat a náplně praktických cvičení celého semestru (zápočtový test).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biologie/Edu-under.htm
Při opakování předmětu je možno uznat absolvovanou praktickou výuku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.