ZLCH0631c Chirurgie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Rovný (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
Hana Baráčková (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLCH0631c/21: Po 7. 3. až Pá 11. 3. každý pracovní den 7:30–12:15 N07191
ZLCH0631c/22: Po 14. 3. až Pá 18. 3. každý pracovní den 7:30–12:15 N04001, J. Wechsler
ZLCH0631c/23: Po 29. 2. až Pá 4. 3. každý pracovní den 7:30–12:15 N01002
ZLCH0631c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLPA0521c Patologie I - cvičení && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení && ZLCP051c Chirurgická propedeutika-cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem výuky prvního semestru chirurgie posluchačů oboru zubního lékařství je seznámit je s hlavními tématy všeobecné chirurgie a základy speciální chirurgie, jejíž výuka bude v celé šíři rozvinuta v následujících semestrech.
Osnova
  • 1. Chirurgie plic, mediastina a hrudní stěny
  • 2. Biliodigestivní chirurgie
  • 3. Kolorektální chirurgie
  • 4. Cévní chirurgie, endokrinní chirurgie
  • 5. Miniinvazivní chirurgie
Literatura
  • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 575 s. ISBN 8072620932. info
Výukové metody
Výuka probíhá v týdenních blocích po 2 vyučovacích hodinách. Po přednášce na téma dané v sylabu (přednášky a praktika probíhají v v návaznosti), následuje seminář s dikusí, s ukázkami vybraných pacientů a vyšetření u lůžka.
Metody hodnocení
Na závěr výuky proběhne písemný test kontroly znalostí, na jehož podkladě je udělen zápočet. Je vyžadovvána plná účast studentů na stážích.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.