ZLDV0711c Dermatovenerologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Březinová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petra Fialová (přednášející)
MUDr. Alena Vičíková (přednášející)
MUDr. Anna Žáková (přednášející)
MUDr. Terézia Thomová (přednášející)
MUDr. Lucia Janíčková (přednášející)
MUDr. Miriam Kantová (přednášející)
MUDr. Alexandra Bodnárová (cvičící)
MUDr. Monika Hebnarová (cvičící)
MUDr. Lukáš Hudec (cvičící)
MUDr. Hana Charvátová (cvičící)
MUDr. Klára Nevřalová (cvičící)
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc. (přednášející)
Bc. Dagmar Johanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ( ZLLM0422p Lék.orál. mikrobiologie II-př. || ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. ) && ( ZLIP041p Interní propedeutika - předn. || ZLIP051p Interní propedeutika - předn. || ZLIP061p Interní propedeutika - předn. ) && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Důkladná znalost anatomie, fyziologie, histopatologie a biochemie ve vztahu ke kůži. Schopnost samostatné práce s pacientem, zpracování chorobopisu, postupů v rámci diferenciální diagnostiky a volbě léčebného algoritmu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení se základy klinické práce v dermatovenerologii. Základy morfologie a vyšetřovacích postupů, problematika slizničních projevů u řady dermatóz. Praktická práce s nemocným.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen samostatné práce s nemocným, interpretace patologického kožního a slizničního nálezu, diferenciální diagnostiky v rámci základních skupin kožních a pohlavních onemocnění, návrhu vyšetření a terapie.
Osnova
  • 1.den: Vyšetřovací postupy ve venerologii. Klinická dermatologie.
  • 2.den: Klinická dermatologie. Práce u lůžka nemocného.
  • 3.den: Klinická dermatologie. Práce u lůžka nemocného. Praktické aspekty ekzémových onemocnění a jejich diferenciální diagnostika.
  • 4.den: Klinická dermatologie. Práce u lůžka nemocného.
  • 5.den: Klinická dermatologie. Práce u lůžka nemocného. Autoimunitní choroby pojiva.
  • 6. den: Vypracování chorobopisu. Práce u lůžka nemocného.
  • 7. den: Hodnocení chorobopisu. Závěrečné hodnocení. Zápočet.
Literatura
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě prezentací, výuky u lůžka pacientů, seminářů s diskusí nad jednotlivými tématy.
Metody hodnocení
100% účast, prokázané znalosti v průběhu výuky a vypracování dermatologického chorobopisu. Zápočet. Kontrola znalostí učiteli a periodicky přednostou ústavu.
Informace učitele
Průběžné doplňování doporučené literatury, konzultace nad rámec povinné výuky u pověřených učitelů možné.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.