ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
Filip Šiška (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Renata Bláblová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLFA0722c/13: Po 1. 10. až Pá 5. 10. každý pracovní den 7:00–12:50 A19/229; a Út 2. 10. 7:00–12:50 A19/231
ZLFA0722c/14: Po 15. 10. až Pá 19. 10. každý pracovní den 7:00–12:30 A19/229
Předpoklady
ZLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ZLPA0622c Patologie II - cvičení && ZLPF0622c Patol. fyziologie II -cvičení && ZLOR0641c Ortodoncie I - cvičení && ZLPD0631c Parodontologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student znát jek se předepisují zástupci jednotlivých indikačních skupin léků formou individuálně připravovaných léčiv nebo formou hromadně připravovaných léčivých přípravků, s přihlédnutím k prostředkům užívaným speciálně v zubním lékařství. Bude znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců farmakologických tříd, se zvláštním zřetelem k možným interakcím těchto léčiv.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
- znát jek se předepisují zástupci jednotlivých indikačních skupin léků formou individuálně připravovaných léčiv nebo formou hromadně připravovaných léčivých přípravků, s přihlédnutím k prostředkům užívaným speciálně v zubním lékařství.
- znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců farmakologických tříd, se zvláštním zřetelem k možným interakcím těchto léčiv.
Osnova
 • 1. den (PONDĚLÍ)
 • 1/ OPIOIDNÍ ANALGETIKA (ANODYNA)
 • Analgetika morfinového typu. Farmakoterapie bolesti.
 • Opakování receptury OPL, speciální receptura anodyn.
 • 2/ NEOPIOIDNÍ ANALGETIKA, NESTEROIDNÍ ANTIFLOGISTIKA
 • Rozdělení, místa zásahu, mechanismy účinku, lokálně používaná antiflogistika.
 • Speciální receptura antiflogistik a antipyretik.
 • Příprava na další den: Opakování fyziologie hormonů kůry nadledvin.
 • 2. den (ÚTERÝ)
 • 3/ GLUKOKORTIKOIDY
 • Přehled, mechanismus účinku, farmakologické použití.
 • 4/ LOKÁLNÍ ANESTETIKA + CELKOVÁ ANESTETIKA
 • Přehled, klasifikace, mechanismus účinku, nežádoucí účinky.
 • Speciální receptura lokálních anestetik.
 • Příprava na další den: Základní psychické funkce, receptory CNS. Alergické reakce – příčiny a mechanismy.
 • 3. den (STŘEDA)
 • 5/ PSYCHOTROPNÍ LÁTKY
 • Klasifikace psychotropik. Anxiolytika, hypnosedativa. Léčiva užívaná k premedikaci a zklidnění pacienta před chirurgickými zákroky.
 • Videozáznam: Benzodiazepiny.
 • Speciální receptura hypnosedativ a psychostimulancií, ukázky drog.
 • 6/ H1-ANTIHISTAMINIKA
 • Účinky histaminu, možnosti jejich antagonizování. Histaminové receptory. Rozdělení a přehled H1-antihistaminik.
 • Příprava na další den: Rozdělení antimikrobiálních látek, rezistence, mechanismy účinku antibiotik a chemoterapeutik.
 • 4. den (ČTVRTEK)
 • 7/ LÉKY POUŽÍVANÉ PŘI PORUCHÁCH SRÁŽLIVOSTI KRVE
 • Klasifikace léčiv ovlivňujících hemokoagulaci, mechanismy účinků, nežádoucí účinky, přehled zástupců.
 • Procvičování IPLP a HVLP preskripce.
 • 8/ ANTIBAKTERIÁLNÍ LÁTKY
 • Základní klasifikace, mechanismy účinku.
 • ANTIBAKTERIÁLNÍ LÁTKY, ANTIVIROTIKA A ANTIMYKOTIKA – se zaměřením na léčbu chorob dutiny ústní.
 • IPLP a HVLP preskripce ATB.
 • Příprava na další den: Opakování receptury vybraných skupin farmak za Po – Čt + za 1. semestr.
 • Opakování probrané látky za Po – Čt.
 • 5. den (PÁTEK)
 • 9/ ZÁVĚREČNÝ PÍSEMNÝ TEST Z RECEPTURY PŘEHLED LÉČIV S MÍSTNÍM ÚČINKEM UŽÍVANÝCH VE STOMATOLOGII (opakování z JS) + VYBRANÉ KAZUISTIKY Z PROBRANÝCH TÉMAT
 • Práce s PC: Řešení terapeutických situací (kazuistiky). Stomatologická IPLP a HVLP preskripce.
 • 10/ ZÁPOČTOVÝ TEST ZE SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE (probrané skupiny farmak za Po – Čt)
 • VYBRANÉ KAZUISTIKY Z PROBRANÝCH TÉMAT
 • Práce s PC: Řešení terapeutických situací (kazuistiky).
 • Videozáznamy: EPS, Celková anestetika.
 • ZÁPOČET
Literatura
  povinná literatura
 • NOVÁKOVÁ, Jana, Barbora ONDRÁČKOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. Základy receptury léčivých přípravků pro praktická cvičení z farmakologie - obor Zubní lékařství. Brno: Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2010. 96 s. ISSN 1801-6103. URL info
 • RANG, H. P. Rang & Dale's pharmacology. 8th ed. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
  doporučená literatura
 • ŠVIHOVEC, Jan a kol. Farmakologie, Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8. www.grada.cz/farmakologie-(1)-8687
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
 • Practicals in Pharmacology http://portal.med.muni.cz/discipline-13-pharmacology
 • ZELENKOVÁ, Olga a Alexandra ŠULCOVÁ. Speciální stomatologická receptura pro praktická cvičení z farmakologie. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 30 s. ISBN 80-210-2433-X. info
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
  neurčeno
 • HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003. 110 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4. info
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2008/ZLFA0722p/um/Zasady_antibioticke_ lecby.pdf?fakulta=1411;obdobi=4343;kod=ZLFA0722p
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • http://portal.med.muni.cz/disciplina-13-farmakologie
 • Pharmaceutical Practice. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone. , 3rd Ed. 2004. ISBN 0443 07206 X
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • ŠULCOVÁ, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4. info
Výukové metody
Probírané třídy léčiv jsou studentům prezentovány přednesem vyučujícího a shlédnutím videoprogramů. Následuje diskuse a nácvik předpisů s využitím seznamníků léků. Farmakoterapeutické myšlení je trénováno s využitím speciálních počítačových programů. Součástí výuky jsou referáty studentů na zadaná témata s následující diskusí.
Metody hodnocení
Zápočtový test. Účast na praktických cvičeních je povinná a registrovaná. K získání zápočtu je zároveň třeba uspět u 2 písemných testů: a) 1 ze speciální preskripce léků (hodnocené individuálně vyučujícím), b) 1 multivýběrového testu ze znalostí probrané látky, který se obvykle skládá z 15 otázek nabízejících 1 a více správných odpovědí. K úspěšnému absolvování testu je třeba dosáhnout nadpolovičního počtu správných odpovědí.
Informace učitele
Information for the students studying in English:

In the Final Exam students are asked to pass the prescription test consisting of one individually prepared drug preparation and one ready-made drug. In the oral part of the exam students are asked to answer three randomly chosen questions dealing with the topics listed in synopses: Pharmacology I Lectures, Pharmacology I Practicals, Pharmacology II Lectures, Pharmacology II Practicals.


Informace pro studenty studující v češtině:
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5, pavilon A19.
Úřední hodiny sekretariátu denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 54949 3070.SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY K ZÁPOČTU A KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE
ZÁPOČET PS 2017


Seznam IPLP k recepturnímu testu:


adstringentní roztok u chronické gingivitidy
přípravek k lokální terapii ulcerózní gingivitidy
přípravek k lokální terapii stomatitis angularis
roztok k lokální terapii stomatitis aphtosa
přípravek k lokální terapii kandidózy
LA k povrchové anestézii v dutině ústní
roztok k lokální terapii xerostomie
přípravek k terapii xerostomie ve formě p.o. tobolek
přípravek k terapii ptyalismu ve formě p.o. tobolek
antipyretikum v čípcích
antipyretikum v čípcích pro děti
kompozitní analgetikum-antipyretikum ve formě p.o. tobolek
opioidní analgetikum v čípcích
opioidní analgetikum ve formě p.o. tobolek
opioidní analgetikum v roztoku dávkovaném po kapkách
neurotropní spasmolytikum v čípcích
neurotropní spasmolytikum v roztoku dávkovaném po kapkách
spasmolytikum ve formě p.o. tobolek
antitusikum ve formě p.o. tobolek
antitusikum v roztoku dávkovaném po kapkách
expektorační směs v roztoku dávkovaném po lžících
salinické projímadlo
pasta s oxidem zinečnatým
antiseptický roztok k ošetření kůže
Jarischův roztok k obkladům na kůži
adstringentní roztok k obkladům na kůži
3% roztok peroxidu vodíku
protisvědivý tekutý zásyp
10% borová mast
mast s keratoplastickým účinkemZKOUŠKA PS 2017
Otázky z obecné farmakologie:

Způsoby aplikace léčiv – přehled, charakteristika
Základní farmakokinetické parametry a procesy (přehled)
Absorbce léčiv, "first pass" efekt
Biologická dostupnost léčiv
Distribuce léčiv, distribuční objem
Eliminace léčiv
Biotransformace léčiv, fáze
Vliv pH prostředí a pKa léčiv na přestup léčiv přes biologické membrány
Inhibice a indukce enzymů léčivy
Exkrece léčiv
Farmakokinetika jednorázového, opakovaného a kontinuálního podávání léčiv
Kinetika perorální a parenterální aplikace léčiv
Přehled lékových forem a jejich vliv na farmakokinetiku
Terapeutické monitorování léčiv
Dávka a účinek, druhy dávek
Farmakogenetika, genetický polymorfismus
Přehled mechanismů účinku léčiv, nespecifické mechanismy účinků léčiv
Specifické mechanismy účinků léčiv - cílové struktury, na nichž léčiva působí
Nežádoucí účinky léčiv (charakter, kategorie)
Receptorová teorie léčiv - typy receptorů
Synergismus a antagonismus v účincích léčiv
Tolerance, tachyfylaxe
Látková závislost
Terapeutický index, terapeutická šíře
Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie
Alergie na léčiva, idiosynkrazie
Interakce léčiv - přehled, interakce farmakokinetického typu
Interakce léčiv - přehled, interakce farmakodynamického typu
Faktory ovlivňující účinek léčiv (se vztahem k léčivu, se vztahem k organismu)
Farmakoterapie v těhotenství, teratogenita léčiv
Farmakoterapie v době kojení, v dětském věku
Farmakoterapie ve stáří
Farmakologie a její podobory, původ a zdroj léčiv, názvy léčiv
Český lékopis
Účelná farmakoterapie, léková anamnéza, compliance
Životní cyklus léčiva
Preklinické a klinické hodnocení léčiv
Farmakovigilance
Obecné principy terapie otrav, specifická antidota léčiv a mechanismy jejich účinku
Principy biologické terapie - technologie, požadavky na kvalitu, registrace, biosimilarsOtázky ze speciální farmakologie:


Antimykotika
Antivirotika
Přehled léčiv s místním účinkem užívaných ve stomatologii
Antiinfektiva ve stomatologii
Dezinficiencia a antiseptika
Přehled léčiv s místním účinkem - dermatologika, léčiva ORL
Zásady antibiotické terapie - přehled, mechanismy účinků, rezistence
Antibiotika k lokálnímu užití
Peniciliny
Cefalosporiny + ostatní beta laktamy
Aminoglykosidy
Makrolidy
Sulfonamidy
Tetracykliny
Chinolony, nitroimidazoly
Nesteroidní antiflogistika + analgetika-antipyretika
Antiuratika
Celková anestetika
Premedikace a doplnění celkové anestézie, analgosedace, neuroleptanalgézie
Centrální a periferní myorelaxancia
Lokální anestetika esterového typu
Lokální anestetika amidového typu
Typy lokální anestézie
Farmakoterapie anafylaktického šoku
Antitusika, expektorancia
Hypolipidemika
Léčiva srdečního selhání
H1-antihistaminika
Antiastmatika
Antihypertenziva – přehled + ACEi, sartany, antagonisté reninu
Antihypertenziva - přehled + diuretika, alfa1 lytika
Antihypertenziva - přehled + blokátory beta adrenergních receptorů + centrální antihypertenziva
Antiulceróza
Laxativa, antidiarhoika
Antiemetika, prokinetika
Spasmolytika, digestiva
Vitaminy AEDK
Hydrofilní vitaminy
Psychofarmaka - přehled, klasifikace
Hypnosedativa
Antiepileptika
Antipsychotika
Anxiolytika
Antidepresiva
Nootropika, kognitiva
Psychostimulancia, halucinogeny, delirogeny
Antiarytmika
Kardiotonika
Alkylační cytostatika + ostatní zásahy do DNA
Antimetabolity + hormonální terapie
Biologická léčiva v onkologii
Glukokortikoidy
Tyreoidální + antityreoidální látky
Léčiva užívaná u osteoporózy
Pohlavní hormony – HST, kontraceptiva
Uterotonika, tokolytika
Insuliny
Antidiabetika pro terapii DM II
Antikoagulancia, antiagregancia
Antitrombotika, trombolytika
Opioidní analgetika
Lékové závislostí a možnosti jejich terapie
Léčiva ovlivňující VNS - neurotransmise, receptory VNS, základní přehled
Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, přímá sympatomimetika
Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, nepřímá sympatomimetika
Základní účinky a rozdělení sympatolytik, přímá sympatolytika
Základní účinky a rozdělení sympatolytik, nepřímá sympatolytika
Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, přímá cholinomimetika
Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, nepřímá cholinomimetika
Základní účinky a rozdělení cholinolytik, přímá cholinolytika (parasympatolytika, ganglioplegika)Seznam vybraných léčiv:pantoprazol
famotidin
atropin
butylscopolamin
fenpiverin, pitofenon
metoklopramid
ondansetron
lactulosa
insulin lispro
metformin
glibenklamid
warfarin
enoxaparin
kyselina acetylsalicylová
digoxin
propafenon
amiodaron
adrenalin
noradrenalin
dopamin
ephedrin, pseudoephedrin
nitroglycerin
methyldopa
clonidin
urapidil
hydrochlorothiazid
furosemid
metoprolol
labetalol
nifedipin
verapamil
enalapril
losartan
atorvastatin
ezetimib
nystatin
ketokonazol
methylergometrin
hexoprenalin
alfuzosin
oxytocin
dexamethason
prednison
doxycyclin, chloramphenicol
amoxicillin
phenoxymethylpenicillin
oxacillin
piperacillin, co-piperacillin
cefuroxim
co-trimoxazol
clarithromycin
gentamicin
ciprofloxacin
fluconazol
aciclovir
zidovudin
cyclophosphamid
methotrexat
6-merkaptopurin
5-fluorouracil
paclitaxel
doxorubicin
cisplatina
trastuzumab
tamoxifen
interferon alfa
ibuprofen
diclofenac
indometacin
nimesulid
suxamethonium
allopurinol
kyselina alendronová
lidocain
procain
trimecain
articain
sevofluran
thiopental
propofol
dihydrocodein
sufentanil
piritramid
tramadol
paracetamol
metamizol
sumatriptan
kyselina valproová
gabapentin
haloperidol
risperidon
olanzapin
lithium
diazepam
alprazolam
zolpidem
midazolam
escitalopram
amitriptylin
bupropion
methylphenidát
donepezil
fysostigmin
methadon
buprenorphin
betahistin
oxymetazolin, xylometazolin
phenylephrin
salbutamol
fenoterol
ipratropium-bromid
nedocromil
acetylcystein
bromhexin
codein
butamirát
bisulepin
cetirizin
desloratadin
pilocarpin
timolol
tropicamid


EXAMPLES OF QUESTIONS DEALING WITH DRUG PRESCRIPTION:

Prescribe:
Liquid powder against itching
Narrow-spectrum penicillin (ready-made)
Prescribe:
Iodine solution in alcohol for wound dressing
Aminoglycoside preparation (ready-made)

Prescribe:
Local anaesthetic for topical application on mucosal surface in ORL
Oral analgesic preparation containing paracetamol (ready-made)

Prescribe:
Solution of diluted hydrogen peroxide
Spasmolytic drug (ready-made)

Prescribe:
Dusting powder (without the active component)
Non-barbiturate hypnotic drug (ready-made)

Prescribe:
Disinfectant eye drops with adstringent effect
Drug for treatment of hypertension (ready-made)

Prescribe:
Jarisch solution for the foments
Antirheumatic agent (ready-made)

Prescribe:
Local anaesthetic for corneal anaesthesia
Antiemetic drug (ready-made)

Prescribe:
I. v. infusion of 5% glucose solution ­1000 ml
Antitussive agent (ready-made)

Prescribe:
Codeine in drops (orally)
Ointment with corticosteroid (ready-made)

Prescribe:
Expectorant with bronchodilator component
Chemotherapeutic preparation against urinary infections (ready-made)

Prescribe:
Solution of diluted hydrogen peroxide
Ointment with corticosteroid (ready-made)

Prescribe:
Disinfectant eye drops with adstringent effect
Anti-inflammatory oral preparation (ready-made)

Prescribe:
A cough suppressant (opioid derivate) in capsules
Proton pump inhibitor for treatment of peptic ulcer disease(ready-made)

Prescribe:
Morphine for oral administration
Non-salicylate antipyretic preparation (ready-made)

Prescribe:
Anti-tussive/expectorant mixture
Short-acting benzodiazepine hypnotic (ready-made)

Prescribe:
Oral drops with atropine
Antibiotic ointment (ready-made)

Prescribe:
Salicylic acid ointment (3%)
Cardiac glycoside in injections (ready-made)

EXAMPLES OF QUESTIONS ON GENERAL PHARMACOLOGICAL PRINCIPLES:

Routes of administration - overview, characteristics
Basic pharmacokinetic parameters and processes (overview)
Drug absorption, "first pass" effect
Biovailability of drugs
Drug distribution, volume of distribution
Drug elimination
Drug biotransformation, phases of biotransformation
Effect of environment pH and pKa of drugs on the drug transfer across biological membranes
Enzyme inhibition and induction
Drug excretion
Pharmacokinetics of single, repeated and continous drug administration
Pharmacokinetics of drug oral and parenteral administration
Drug dosage forms - overview and influence on pharmacokinetics
Therapeutic drug monitoring
Dose and effect, types of doses
Pharmacogenetics, pharmacogenetic polymorphism
Mechanisms of drug action - overview, non specific mechanisms of drug action
Specific mechanisms of drug action - the target structures, on which the drug act
Adverse drug reactions (types, categories)
Drug receptors theory - types of receptors
Tolerance, tachyphylaxis
Drug addiction
Therapeutic index, therapeutic range
Influence of concomitant diseases on drug effect, polypragmasia
Drug allergy (hypersensitivity), idiosyncrasy
Drug interactions- overview, pharmacokinetic interactions
Drug interactions- overview, pharmacodynamic interactions
Factors influencing the drug effect (related to drug, related to organism)
Pharmacoterapy in pregnancy, drug teratogenicity
Pharmacotherapy in breastfeeding women, in pediatric population
Pharmacoterapy in elderly
Pharmacology, sub-branches, origin of drugs, drug names
Pharmacopoeia
Rational pharmacotherapy, drug anamnesis, compliance
Development of a new drug (Drug life cycle)
Preclinical and clinical evaluation of drugs
Pharmacovigilance
General principles of drug poisoning therapy, specific antidotes and their mechanisms of action
Principles of biological therapy - technology, requirements on the quality, registration, biosimilarsEXAMPLES OF QUESTIONS ON "DRUG CLASSES":

Antimycotics
Antivirotics
Drugs with the topic action used in stomatology - overview
Antiinfective drugs used in stomatology
Disinfectants and antiseptics
Drugs with the topic action - dermatologics, drugs used in ORL
Principles of antibiotic therapy - overview, mechanisms of action, resistance
Antibiotics for topic use
Penicillines
Cephalosporins and other beta-lactams
Aminoglycosides
Macrolides
Sulphonamides
Tetracyclines
Quinolones and nitroimidazoles
Non-steroidal antiinflammatory drugs + Analgesics - antipyretics
Drugs used in gout
General anaesthetics
Premedications and supplement general anaesthesia, analgosedation, neuroleptanalgesia
Central and peripheral myorelaxants
Ester-type local anaesthetics
Amide-type local anaesthetics
Types and techniques of local anaesthesia
Pharmacoterapy of anaphylactic shock
Antitussives, expectorants
Hypolipidemics, lipid-lowering drugs
Drugs used in heart failure
Histamine H1-blockers
Antiasthmatics
Antihypertensives - overview + ACE inhibitors, sartans, renine antagonists
Antihypertensives - overview + diuretics, alpha1-lytics
Antihypertensives - overview + beta-blockers, central antihypertensives
Antiulcer drugs
Laxatives, antidiarrhoics
Antiemetics, prokinetics
Spasmolytics, digestives
Vitamins AEDK
Hydrophilic vitamins
Psychopharmacs - overview, classification
Hypnosedatives
Antiepileptic drugs
Antipsychotics
Anxiolytics
Antidepressants
Nootropics, drugs affecting cognitive functions
Psychostimulants, hallucinogenic and delirogenic drugs
Antidysrhytmics
Cardiotonics, inotropic drugs
Alkylating cytostatics and other impacts of DNA
Antimetabolites + hormonal therapy in oncology
Bilogical treatment in oncology
Glucocorticoids
Thyroid + anti-thyroid drugs
Drugs used in osteoporosis
Sex hormones - HRT, contraceptives
Uterotonics, tocolytics
Insulins
Antidiabetics for the treatment of type 2 DM
Anticoagulants, antiplatelet drugs
Antithrombotics, trombolytics
Opioid analgesics
Drugs causing addiction and pharmacological possibilities of addiction treatment
Drugs affecting ANS - neurotransmission, receptors of ANS, basic overview
Sympathomimetic agents - basic effects and classification - direct sympathomimetics
Sympathomimetic agents - basic effects and classification - indirect sympathomimetics
Sympatholytic agents - basic effects and classification - direct sympatholytics
Sympatholytic agents - basic effects and classification - indirect sympatholytics
Cholinomimetic agents - basic effects and classification - direct cholinomimetics
Cholinomimetic agents - basic effects and classification - indirect cholinomimetics
Cholinolytic agents - basic effects and classification - direct cholinolytics (parasympatholytics, ganglioplegics)


LIST OF GENERIC NAMES –„ESSENTIAL DRUGS“:
pantoprazole
famotidine
atropine
butylscopolamine
fenpiverine, pitofenone
metoclopramide
ondansetron
lactulose
insulin lispro
metformin
glibenclamide
warfarin
enoxaparin
acetylsalicylic acid
digoxin
propafenone
amiodarone
adrenaline
noradrenaline
dopamine
ephedrine, pseudoephedrine
nitroglycerin
methyldopa
clonidine
urapidil
hydrochlorothiazide
furosemide
metoprolol
labetalol
nifedipine
verapamil
enalapril
losartan
atorvastatin
ezetimibe
nystatin
ketoconazole
methylergometrine
hexoprenaline
alfuzosin
oxytocin
dexamethasone
prednisone
doxycycline, chloramphenicol
amoxicillin
phenoxymethylpenicillin
oxacillin
piperacillin, co-piperacillin
cefuroxime
cotrimoxazole
clarithromycin
gentamicin
ciprofloxacin
fluconazole
aciclovir
zidovudine
cyclophosphamide
methotrexate
6-mercaptopurine
5-fluorouracil
paclitaxel
doxorubicin
cisplatin
trastuzumab
tamoxifen
interferon alpha
ibuprofen
diclofenac
indomethacin
nimesulide
suxamethonium
allopurinol
alendronic acid
lidocaine
procaine
trimecaine
articaine
sevoflurane
thiopental
propofol
dihydrocodeine
sufentanil
piritramide
tramadol
paracetamol (acetaminophen)
metamizole
sumatriptan
valproic acid
gabapentin
haloperidol
risperidone
olanzapine
lithium
diazepam
alprazolam
zolpidem
midazolam
escitalopram
amitriptyline
bupropion
methylphenidate
donepezil
physostigmine
methadone
buprenorphine
betahistine
oxymetazoline, xylometazoline
phenylephrine
salbutamol
fenoterol
ipratropium bromide
nedocromil
acetylcysteine
bromhexine
codeine
butamirate
bisulepine
cetirizine
desloratadine
pilocarpine
timolol
tropicamide
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.