ZLFT0811p Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2025
Rozsah
0.3/0/0. 4.5. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (přednášející)
Mgr. Daniela Vlažná, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLPA0622p Patologie II - předn. && ZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. && ZLIP061p Interní propedeutika - předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat poznatky o diagnostice a léčbě v oboru fyzioterapie, balneoterapie a léčebné rehabilitace, se základními fyzioterapeutickými postupy a některými speciálními metodami léčby funkčních poruch. Ve výuce bude kladen důraz na diagnostiku a rehabilitační léčbu onemocnění v oblasti hlavy a krku, zejména na funkční poruchy v oblasti temporomandibulárního kloubu, žvýkacích svalů a horní krční páteře, poruchu inervace n. facialis. Bude využito rovněž reflexní terapie.
Výstupy z učení
Student zná po absolvování předmětu:
- základy diagnostiky a léčby oboru fyzioterapie, balneoterapie a léčebné rehabilitace
- základní fyzioterapeutickými postupy
- vybrané speciální metody léčby funkčních poruch
- diagnostiku a rehabilitační léčbu onemocnění v oblasti hlavy a krku, zejména na funkční poruchy v oblasti temporomandibulárního kloubu, žvýkacích svalů a horní krční páteře, poruchu inervace n. facialis
Osnova
 • Rehabilitace jako pojem - definice, úkoly, hranice, cíle, historie, složky rehabilitace
 • Mezinárodní klasifikace - onemocnění - postižení, funkční poruchy omezení - disabilita, znevýhodnění-handicap. Stadia prevence - primární, sekundární, terciární
 • Rehabilitace a její formy - léčebná, sociální, pracovní, psychologická, pedagogická.
 • Rehabilitace léčebná – fyzikální léčba, kinezioterapie, ergoterapie
 • Rehabilitace léčebná - její prostředky a metody -prostředky léčebné - pohybová léčba, fyzikální léčba, ergoterapie, balneo a klimatoterapie, psychoterapie -metody vyšetřovací nejčastěji používané v léčebné rehabilitaci - anamnéza, pohyb (aktivní, pasivní), rozsah pohybu (goniometrie), síla svalová (svalový test), testování zbytkových funkcí
 • Rehabilitační tým
 • Rehabilitace jako týmová práce, návaznost jednotlivých složek, postavení fyzioterapeuta.
 • Rehabilitace v lůžkových zařízeních, rehabilitační ústavy, ambulantní rehabilitace
 • Rehabilitace v lázeňství, rehabilitační proces a rehabilitační program, administrativa a potřebná dokumentace v rehabilitace
Literatura
 • KOLÁŘ, Pavel a Miloš MÁČEK. Základy klinické rehabilitace. První vydání. Praha: Galén, 2015, 167 stran. ISBN 9788074922190. info
 • VOTAVA, Jiří. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 207 s. ISBN 8024607085. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.