ZLFT0811p Fyzioterapie a léčebná rehabilitace - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0.3/0/0. 4.5. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Veronika Mrkvicová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (přednášející)
Mgr. Leona Dunklerová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12. 4. 14:00–16:30 KOM 206
Předpoklady
ZLPA0622p Patologie II - předn. && ZLPF0622p Patol. fyziologie II -předn. && ZLFA0722c Farmakologie II - cvičení && ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. && ZLIP061p Interní propedeutika - předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat poznatky o diagnostice a léčbě v oboru fyzioterapie, balneoterapie a léčebné rehabilitace, se základními fyzioterapeutickými postupy a některými speciálními metodami léčby funkčních poruch. Ve výuce bude kladen důraz na diagnostiku a rehabilitační léčbu onemocnění v oblasti hlavy a krku, zejména na funkční poruchy v oblasti temporomandibulárního kloubu, žvýkacích svalů a horní krční páteře, poruchu inervace n. facialis. Bude využito rovněž reflexní terapie.
Výstupy z učení
Student zná po absolvování předmětu:
- základy diagnostiky a léčby oboru fyzioterapie, balneoterapie a léčebné rehabilitace
- základní fyzioterapeutickými postupy
- vybrané speciální metody léčby funkčních poruch
- diagnostiku a rehabilitační léčbu onemocnění v oblasti hlavy a krku, zejména na funkční poruchy v oblasti temporomandibulárního kloubu, žvýkacích svalů a horní krční páteře, poruchu inervace n. facialis
Osnova
 • Rehabilitace jako pojem - definice, úkoly, hranice, cíle, historie, složky rehabilitace
 • Mezinárodní klasifikace - onemocnění - postižení, funkční poruchy omezení - disabilita, znevýhodnění-handicap. Stadia prevence - primární, sekundární, terciární
 • Rehabilitace a její formy - léčebná, sociální, pracovní, psychologická, pedagogická.
 • Rehabilitace léčebná – fyzikální léčba, kinezioterapie, ergoterapie
 • Rehabilitace léčebná - její prostředky a metody -prostředky léčebné - pohybová léčba, fyzikální léčba, ergoterapie, balneo a klimatoterapie, psychoterapie -metody vyšetřovací nejčastěji používané v léčebné rehabilitaci - anamnéza, pohyb (aktivní, pasivní), rozsah pohybu (goniometrie), síla svalová (svalový test), testování zbytkových funkcí
 • Rehabilitační tým
 • Rehabilitace jako týmová práce, návaznost jednotlivých složek, postavení fyzioterapeuta.
 • Rehabilitace v lůžkových zařízeních, rehabilitační ústavy, ambulantní rehabilitace
 • Rehabilitace v lázeňství, rehabilitační proces a rehabilitační program, administrativa a potřebná dokumentace v rehabilitace
Literatura
 • KOLÁŘ, Pavel a Miloš MÁČEK. Základy klinické rehabilitace. První vydání. Praha: Galén, 2015. 167 stran. ISBN 9788074922190. info
 • VOTAVA, Jiří. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 207 s. ISBN 8024607085. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/ZLFT0811p