ZLIP061c Interní propedeutika - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Otakar Bednařík (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Bučková (cvičící)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lucie Ehrlichová (cvičící)
MUDr. Michal Eid (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Folber, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
MUDr. Štěpán Hrabovský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Libuše Hrnčířová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (cvičící)
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Maule (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
MUDr. Jozef Michalka (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
MUDr. Radim Němeček, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Martina Palacková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Palásek (cvičící)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Semerád, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
Alena Stodůlková (cvičící)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Šálek (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
MUDr. Martin Štork, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
MUDr. Jakub Trizuljak (cvičící)
Mgr. Eva Vetešníková (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Volková (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (cvičící)
MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Jarmila Mouková (pomocník)
Mgr. Irena Müllerová (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Libuše Šimečková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Klára Zouharová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLIP061c/21: Po 26. 2. až Pá 2. 3. každý pracovní den 10:20–12:50 N04001
ZLIP061c/22: Po 16. 4. až Pá 20. 4. každý pracovní den 10:20–12:50 N14190
ZLIP061c/23: Po 12. 3. až Pá 16. 3. každý pracovní den 10:20–12:50 N15190
Předpoklady
ZLBC041s Biochemie II - seminář && ZLPA0521c Patologie I - cvičení && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení
Splněné prerekvizity - zkouška z anatomie, fyziologie a biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty odebrat anamnézu u nemocného, provést objektivní fyzikální vyšetření nemocného. Student se naučí znát základní laboratorní a další diagnostické testy u nejzávažnějších stavů.
Výstupy z učení
Po absolvování třísemestrálního předmětu student bude:
- znát anatomii hlavy, krku a hrudníku, včetně topografické anatomie.
- znát nemoci v jednotlivých oblastech a diagnostikovat je.
- znát traumatologické problémy v této oblasti.
- být schopen diferenciální diagnostiky onemocnění ve třech oblastech a znalosti léčby těchto onemocnění.
- být schopen teoreticky zvládnout krvácení v oblasti hlavy a krku, seznámit se základy šití tkáně a základy anestezie.
- mít povědomí o všeobecné chirurgii v celé její šíři
Osnova
 • Výuka probíhá po kroužcích na jednotlivých interních klinikách. Celková anamnéza
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u plicních onemocnění
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u srdečních onemocnění
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u onemocnění ledvin a močových cest
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u nemocí GIT a jater
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u endokrinních nemocí
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u hematologických onemocnění
 • Speciální anamnéza a fyzikální vyšetření u nemocí periferních artérií a žil
 • Speciální anamnéza u revmatologických a imunologických onemocnění
 • Opakování a praktické procvičování, zápočty
Literatura
 • Zelenková, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. : Triton, 2002. 173 s. ISBN 80-7254-227-3.
 • Chrobák, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství a. Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3.
Výukové metody
Výuka probíhá po kroužcích na jednotlivých interních klinikách. Docházka do výuky je povinná. Výukový proces je zaměřen na praktické dovednosti.Zápočet je udělován za aktivní přístup k probírané problematice.
Metody hodnocení
Jsou vyžadovány teoretické znalosti, které získávají studenti na přednáškách. Závěrečné hodnocení ústní zkouška
Informace učitele
Výuka probíhá na jednotlivých klinikách, účast je povinná. Probíhá formou seminářů, přednášek a také u lůžka nemocného. Proto nutný bílý plášť a přezůvky. Zápočet je udělen za aktivní účast, předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vytahne 1 složenou otázku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.