ZLIP061p Interní propedeutika - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0.5/0. 7.5. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (přednášející)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (přednášející)
MUDr. Libuše Hrnčířová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (přednášející)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
MUDr. Radoslav Pruška (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
Lenka Bartlová (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Mgr. Irena Müllerová (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Libuše Šimečková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLBC041s Biochemie II - seminář && ZLPA0521c Patologie I - cvičení && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení
Splnění prerekvizit, zkouška z anatomie, fyziologie, biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
After the completion of practicals the student will be able to take a complete history of patients, known laboratory and othe diagnostic tests in individual diseases in Internal medicine - with stomatological questions first of all.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- Odebrat u nemocných anamnézu.
- Provést celkové objektivní fyzikální vyšetření nemocného.
- znát laboratorní a další diagnostické testy u nejzávažnějších stavů.
Osnova
 • Přednášky Anamnéza, subjektivní a objektivní symptomy
 • Vyšetření hlavy a krku, vyšetření plic
 • Vyšetření srdce
 • Vyšetření břicha, zažívací trakt
 • Vyšetření pohybového aparátu, vyšetření ledvin
Literatura
  doporučená literatura
 • Zelenková, Jana. Příručka interní propedeutiky. 1.vydání. : Triton, 2002. 173 s. ISBN 80-7254-227-3.
  neurčeno
 • Náhradní obsah: Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon, N.R.Colledge, B.R.Walker
 • Chrobák, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství a. Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3.
Výukové metody
Výuka probíhá na jednotlivých klinikách, účast je povinná. probíhá formou seminářů,přednášek a také u lůžka nemocného.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na výuce.Požadované znalosti jsou v rozsahu přednesené problematiky. Zkouška ústní.
Informace učitele
Výuka probíhá na jednotlivých klinikách, účast je povinná. Probíhá formou seminářů, přednášek a také u lůžka nemocného. Proto nutný bílý plášť a přezůvky. Zápočet je udělen za aktivní účast, předmět je ukončen ústní zkouškou. Student si vytahne 1 složenou otázku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.