ZLLM0421c Lékařská orální mikrobiologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Veronika Korecká (cvičící)
Mgr. Katarína Rebrošová (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Vacek (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLLM0421c/Dostud: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Zahradníček, Pouze pro studenty s absolvovanou "Lékařskou mikrobiologií" pro VL
ZLLM0421c/21_23: Čt 16:15–17:55 MiÚ N02112, L. Černohorská
ZLLM0421c/22_24: St 15:45–17:25 MiÚ N02112, O. Zahradníček
Předpoklady
ZLLC011p Lék. chemie - předn. && ZLBI0222p Biologie II - přednáška && ZLBF011p Lékař.fyzika a informatika-př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu budou studenti schopni:
přípravit nativní preparát, preparát barvený Gramovým barvením, pozorovat uvedené preparáty v mikroskopu, vyjmenovat další barvící metody
vyjmenovat běžná kultivační média, jejich použití a rozdíly mezi nimi a přeočkovat kmen nebo vzorek na další kultivační půdu
identifikovat bakterie s využitím různých metod biochemické identifikace, popsat i jiné identifikační metody
vyjmenovat metody testování citlivosti/rezistence bakterií na antibiotika a odečíst jejich výsledky
vyhodnotit průkaz nukleové kyseliny a definovat jeho význam v mikrobiologii
vyjmenovat metody detekce antigenů a protilátek, definovat jejich použití k průkazu protilátek/průkazu antigenu ve vrzorku/antigenní analýze kmene; vyhodnotit výsledky těchto metod včetně vyhodncení titrů, dynamika titru, průkazu IgM/IgA/IgG a jejich interpretace; definovt pojmy precipitace, aglutinace, aglutinace na nosičích, komplementfixace, neutralizace, imunofluorescence, radioimunoesej, ELISA, Western blotting
Mimo to studenti budou schopni definovat základní pojmy lékařské diagnostické virologie, mykologie a parazitologie a prakticky provést některé z metod těchto disciplín.
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie pro zubní lékaře I (2. ročník, jarní semestr)
 • J01 Bezpečnost práce, technika práce s kličkou, nativní preparát. Gramovo barvení, další barvicí postupy demonstračně. Demonstrace obrazů různých mikrobů a struktur v Gramově barvení.
 • J02 Kultivace baktérií
 • J03 Fyziologie baktérií, identifikace podle biochemické aktivity a průkazu faktorů virulence
 • J04 Mikroby a vnější vlivy, dekontaminační metody
 • J05 Testování citlivosti mikrobů k antimikrobiálním látkám, průkaz faktorů rezistence
 • J06 Úvod do sérologie, aglutinace a precipitace, ředění a sledování dynamiky titrů
 • J07 Komplementfixační reakce
 • J08 Neutralizace (nejen ASLO, ale i HIT a VNT)
 • J09 Reakce se značenými složkami (IMF, RIA, ELISA) včetně imunoblottingu
 • J10 Klinická virologie I (chřipka, respirační viry, klíšťová encefalitida)
 • J11 Klinická virologie II (hepatitidy a HIV)
 • J12 Klinická parazitologie (základy)
 • J13 Klinická mykologie (základy)
 • J14 Biofilmové infekce
 • J15 Základy anglické terminologie v mikrobiologii, opakování
Literatura
Výukové metody
praktické cvičení
Metody hodnocení
Předpoklady udělení zápočtu:
(1) absolvování všech praktických cvičení, přičemž
- dvě omluvené nebo s vyučujícím dohodnuté absence jsou přípustné, student je však i tak povinen prokázat, že si učivo doplnil (v protokolu i v hlavě)
- větší počet je nutno nahradit
- neomluvené absence nejsou tolerovány
(2) kompletní zápis ze všech praktik v protokolu (podpis učitele není nezbytný)
(3) úspěšné napsání zápočtového testu, případně i dalších průběžných testů; datum konáni veškerých testů bude včas oznámeno.
Informace učitele
http://www.medmicro.info
E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090, (přednosta ústavu/head)
Sekretariát/secretary: 543 183 091
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
Doc. MUDr. Vladana Voznicová, PhD: vladana.woznicova@gmail.com
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 092
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
odb. as. Ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz
as. Mgr. Milada Dvořáčkova: milada.dvorackova@fnusa.cz
as. Mgr. Lukáš Vacek: vacek.lukas.88@gmail.com
as. Mgr. Katarína Rebrošová: k.mlynarikova@gmail.com
as. Mgr. Veronika Lýčková: 324090@mail.muni.cz
as. Mgr. Martina Sittová: 269283@mail.muni.cz
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu. More information in Practical Hall.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky udělení zápočtu viz Doplňkové údaje o předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.