ZLLM0421c Lékařská orální mikrobiologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Veronika Korecká (cvičící)
Mgr. Katarína Rebrošová (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Vacek (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLLM0421c/21_22: Pá 14:30–16:10 N02112, O. Zahradníček
ZLLM0421c/23_24: Út 14:30–16:10 N02112, L. Černohorská
Předpoklady
ZLLC011p Lék. chemie, DM. - předn. && ZLBI0222p Biologie II - přednáška && ZLBF0222p Lékař.fyzika a inf. II -př.
Základní znalosti biologie, anatomie, fyziologie a biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kursu budou studenti schopni rozumět základním metodám lékařské a lékařské orální mikrobiologie.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu budou studenti schopni:
- přípravit nativní preparát, preparát barvený Gramovým barvením, pozorovat uvedené preparáty v mikroskopu, vyjmenovat další barvící metody
- vyjmenovat běžná kultivační média, jejich použití a rozdíly mezi nimi a přeočkovat kmen nebo vzorek na další kultivační půdu
- identifikovat bakterie s využitím různých metod biochemické identifikace, popsat i jiné identifikační metody
- vyjmenovat metody testování citlivosti/rezistence bakterií na antibiotika a odečíst jejich výsledky
- vyhodnotit průkaz nukleové kyseliny a definovat jeho význam v mikrobiologii
- vyjmenovat metody detekce antigenů a protilátek, definovat jejich použití k průkazu protilátek/průkazu antigenu ve vrzorku/antigenní analýze kmene; vyhodnotit výsledky těchto metod včetně vyhodncení titrů, dynamika titru, průkazu IgM/IgA/IgG a jejich interpretace; definovt pojmy precipitace, aglutinace, aglutinace na nosičích, komplementfixace, neutralizace, imunofluorescence, radioimunoesej, ELISA, Western blotting
- Mimo to studenti budou schopni definovat základní pojmy lékařské diagnostické virologie, mykologie a parazitologie a prakticky provést některé z metod těchto disciplín.
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie pro zubní lékaře I (2. ročník, jarní semestr)
 • J01 Bezpečnost práce, technika práce s kličkou, nativní preparát. Gramovo barvení, další barvicí postupy demonstračně. Demonstrace obrazů různých mikrobů a struktur v Gramově barvení.
 • J02 Kultivace baktérií
 • J03 Fyziologie baktérií, identifikace podle biochemické aktivity a průkazu faktorů virulence
 • J04 Mikroby a vnější vlivy, dekontaminační metody
 • J05 Testování citlivosti mikrobů k antimikrobiálním látkám, průkaz faktorů rezistence
 • J06 Úvod do sérologie, aglutinace a precipitace, ředění a sledování dynamiky titrů
 • J07 Komplementfixační reakce
 • J08 Neutralizace (nejen ASLO, ale i HIT a VNT)
 • J09 Reakce se značenými složkami (IMF, RIA, ELISA) včetně imunoblottingu
 • J10 Klinická virologie I (chřipka, respirační viry, klíšťová encefalitida)
 • J11 Klinická virologie II (hepatitidy a HIV)
 • J12 Klinická parazitologie (základy)
 • J13 Klinická mykologie (základy)
 • J14 Biofilmové infekce
 • J15 Základy anglické terminologie v mikrobiologii, opakování
Literatura
Výukové metody
praktické cvičení
samostudium s pomocí e-learningových materiálů
Metody hodnocení
Předpoklady udělení zápočtu:
(1) absolvování všech praktických cvičení, přičemž
- dvě omluvené nebo s vyučujícím dohodnuté absence jsou přípustné, student je však i tak povinen prokázat, že si učivo doplnil (v protokolu i v hlavě)
- větší počet je nutno nahradit
- neomluvené absence nejsou tolerovány
(2) kompletní zápis ze všech praktik v protokolu (podpis učitele není nezbytný)
(3) úspěšné napsání zápočtového testu, případně i dalších průběžných testů; datum konáni veškerých testů bude včas oznámeno.
Informace učitele
http://www.medmicro.info
E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, 543 183 090, (přednosta ústavu/head)
Sekretářka: Martina Ondříková, 543 183 091
Doc. MUDr. Vladana Woznicová, PhD: vladana.woznicova@gmail.com
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 092
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
odb. as. Ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz
odb. as. Mgr. Milada Dvořáčková, PhD: milada.dvorackova@fnusa.cz
as. MUDr. Alena Siváková: sivakova.alena@marsik.org
as. Mgr. Lukáš Vacek: vacek.lukas.88@gmail.com
as. Mgr. Veronika Lýčková: 324090@mail.muni.cz
as. Mgr. Dominika Kleknerová: dominika.kleknerova@fnusa.cz
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky udělení zápočtu viz Doplňkové údaje o předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.