ZLLM0422c Lékařská mikrobiologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Svatava Paterová (pomocník)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLLM0422c/21: Po 18. 9. až Po 16. 10. Po 13:30–18:50 N02001
ZLLM0422c/22: Po 18. 9. až Po 20. 11. Po 13:30–18:50 N02001
ZLLM0422c/23: Po 23. 10. až Po 20. 11. Po 13:30–18:50 N02001
Předpoklady
ZLLM0421c Lék.mikrobiol.I - cvičení && ZLBC0221p Biochemie I-přednáška && ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie-s || ZLLT0222p Zákl. lék. terminologie -p )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. Diagnostika grampozitivních koků a tyček.
  • 2. Diagnostika gramnegativních tyček a koků.
  • 3. Diagnostika anaerobních mikrobů. Diagnostika další mikrobů – mykobakteria, spirochety aj.
  • 4. Běžná flóra dutiny ústní. Průkaz původců onemocnění dutiny ústní. Problematika zubního plaku. Biofilm.
  • 5. Klinická mikrobiologie – odběr, transport materiálu, uchovávání vzorků a jejich vyšetření.
Literatura
  • Na skriptech Mikrobiologie pro zubní lékařství se pracuje.
Informace učitele
E-mailový a telefonický kontakt:
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, telefon 543 183 090 (přednosta ústavu)
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, mobil 777 031 969
as. MUDr. Filip Růžička: fruzic@fnusa.cz, telefon 543 183 117
as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, telefon 543 183 097
as. ing. Veronika Holá: veronika.hola@fnusa.cz, telefon 543 183 093
doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc.: vlastimil.obdrzalek@fnusa.cz, telefon 543 183 092
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2006/ZLLM0422c