ZLLM0522p Lékařská orální mikrobiologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
Mgr. Barbora Mališová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (cvičící)
Iva Holešovská (pomocník)
Svatava Paterová (pomocník)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh
Po 24. 11. až Pá 28. 11. Po 9:30–12:00 N03901, Út 7:30–10:00 N03901, St 7:30–10:00 N03901, Čt 7:30–10:00 N03901, Pá 7:30–10:00 N03901
Předpoklady
ZLLM0421c Lék.orál.mikrobiologie I-cvič. && ZLBC0221p Biochemie I - přednáška && ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT0222p Zákl. lék. terminologie -p )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
osvojení si konceptu zdraví a nemoci v klinicko-mikrobiologických souvislostech;
Zejména:
porozumět významu mikrorganismů při vzniku onemocnění v jednotlivých orgánových systémech;
pochopit vliv fyziologické mikroflóry na celkové zdraví člověka;
osvojit si základy interpretace klinicko-mikrobiologických nálezů v rozsahu potřebném pro zubního lékaře;
seznámit se s racionální indikací mikrobiologických vyšetření;
Osnova
  • 1. - 2. Původci respiračních infekcí
  • 3. - 4. Původci zažívacích infekcí
  • 5. - 6. Původci infekcí CNS a močových infekcí
  • 7. - 8. Původci pohlavních a pohlavně přenosných infekcí
  • 9. - 10. Původci infekcí ran a kůže
  • 11. - 12. Původci sepsí
  • 13. - 14. Původci kongenitálních a nozokomiálních infekcí
Literatura
  • VOTAVA, Miroslav, Zdeněk BROUKAL a Jiří VANĚK. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře. 1. vyd. Brno: Neptun, 2007. 567 s. ISBN 978-80-86850-03-0. info
Metody hodnocení
Přednášky probíhají v 11. týdnu v posluchárně Stomatologické kliniky, III. patro, v pondělí 9.30–12.00, v úterý až pátek 7.30–10.00. Předmět je zakončen praktickou a teoretickou ústní zkouškou. Otázky obsahují 38 trojic témat.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.medmicro.info
E-mailový a telefonický kontakt - E-mail and phone contact: prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head) doc. MUDr. Vladana Woznicová: vladana.woznicova@fnusa.cz, TEL 543 183 097 as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113, MOB 777 031 969 odb. as. ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz, TEL 543 183 093 Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.